Кроссворды онлайн | Страница 10

Український кросворд (9x15) №2, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю: 1. Разом з Європою утворює материк Євразію. 4. У період античності та в середні віки – європейська назва представника корінного населення Північної Африки. 6. Львівський автобусний завод. 7. Напівдорогоцінний кварцовий камінь. 8. Простір, що видніється вдалині. 9. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 11. Бойовий заклик під час атаки...

Український кросворд (9x15) №1, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю: 1. Учасник якої-небудь гри. 4. Горда, пихата людина. 6. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 7. Нижчий прислужник інквізиції. 8. Одиниця рахунку у спортивних змаганнях та різних іграх. 9. Суміш газоподібних продуктів, які виділяються в повітря при згорянні чого-небудь...

Український кросворд (9x13) №21, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю: 1. Приміщення в театрі, кінотеатрі, будинку культури і т. ін. біля глядачевого залу, призначене для перебування глядачів перед початком вистави, сеансу та для відпочинку під час перерви, антракту. 4. Невеличке веслове судно в Туреччині. 6. ...-таки. 7. Місто в Криму. 9. Орган керування військами в частинах, з'єднаннях та об'єднаннях усіх видів збройних сил...

Український кросворд (9x13) №20, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю: 2. Послаблення сил, викликане напруженою фізичною або розумовою працею, тривалим рухом і т. ін. 6. 2+1. 7. Науково-дослідний інститут. 8. Здобування звання, посади, становища і т. ін. 9. Декоративна споруда у вигляді брами, що завершується склепінням. 12. Голчастий виріст у деяких рослин; колючка (розм.)...

Український кросворд (9x13) №19, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю: 2. Пристрій у вагона, паровоза, автомобіля та ін. для послаблення сили удару, поштовху. 6. Вал, коток, циліндр, що обертається. 7. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 8. Одна з країн Центральної Азії. 9. Видовжена височина з пологими схилами; косогір. 11. Чоловік, який ще не досяг зрілості; молодий чоловік...

Український кросворд (9x13) №18, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю: 2. Задум, бажання зробити що-небудь. 6. Жаляча комаха. 7. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 8. Спеціально устатковане приміщення для перевезення людей і вантажу рейковими коліями. 9. ... з вогнем. 10. Зразок, модель, форма, властивість, яким відповідає певна група предметів, понять, явищ...

Український кросворд (9x13) №17, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю: 2. Один із видів синтетичного волокна. 6. Орган нюху у вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами на обличчі людини, морді тварини. 7. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 8. Американський кінокритик і сценарист. Лауреат Пуліцерівської премії 1975 року. 9. В Англії та (до революції 1848 р.) у Франції – звання представника вищого прошарку дворянства...

Український кросворд (9x13) №16, розгадувати онлайн безкоштовно

За вертикаллю: 1. Матерія, речовина, що так чи інакше обмежена в просторі. 2. Турецьке сукно білого кольору (заст.). 3. Виріб із луба (кузов воза, саней і т. ін.). 4. Умовний графічний знак, що позначає музичний звук певної висоти і тривалості. 5. Державно-територіальна одиниця у складі деяких федеративних держав, яка користується тим або іншим ступенем самоврядування...

Український кросворд (9x13) №15, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю: 1. Невеликий хижий птах ряду горобцеподібних із загнутим дзьобом і кігтями. 6. Сильна доля у стопі, ритмічний наголос у вірші, що не збігається із граматичним. 8. Державна автомобільна інспекція. 10. Ґрунтова поверхня під водою...

Український кросворд (9x13) №14, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю: 2. Неосвітлений простір; темрява. 5. Заміжня поміщиця в старих Польщі, Литві, дореволюційних Україні та Білорусі. 6. Печероподібна заглибина чи порожнина у земній корі природного або штучного характеру. 7. Руда фарба. 9. Рід безхребетних тварин ряду десятиногих ракоподібних. 11. Ярмо...

Страницы