Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №1

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Робітник, що обслуговує парові казани. 7. Ярмо. 8. Спільна назва мінералів — землистих сумішей гідроксидів марганцю. 9. Пристрій для підтримки або з'єднання чого-небудь. 10. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 11. Ману ... (французький виконавець, музикант іспанського походження). 15. Безглуздий набір слів; нісенітниця. 18. Невеличкий кишеньковий прилад для добування вогню. 20. Бориспільський автобусний завод. 24. ...-сяк. 25. Жінка, яка грає у театрі або у кіно. 26. Член англійської політичної партії XVII—XIX ст., попередниці англійської ліберальної партії. 27. Двадцять четверта літера грузинської абетки. 28. Супутник планети.

За вертикаллю:
1. Фермент, який міститься у тваринних і рослинних організмах і забезпечує гідроліз і синтез жирів. 2. Заплетене волосся. 3. У давньогрецькій міфології бог неба, грому і блискавок, що відає усім світом. 4. Північноатлантичний Альянс. 5. Той, хто намагається одержати за свою працю більше, ніж вона варта. 6. Робить мед. 12. Вівчар. 13. Плавний парний танець. 14. Столиця Франції. 16. Настінний свічник або держак для лампи. 17. 12 місяців. 18. Заняття з метою розважитися, повеселитися. 19. Столиця Туреччини. 21. Запис актів громадянського стану. 22. Запалення слизової оболонки вуха. 23. Гори в Росії. 24. Почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку явищ дійсності.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Казаняр. 7. Іго. 8. Вад. 9. Схватка. 10. Ага. 11. Чао. 15. Абракадабра. 18. Запальничка. 20. Баз. 24. Так. 25. Акторка. 26. Віг. 27. Кар. 28. Сателіт.

За вертикаллю:
1. Ліпаза. 2. Коса. 3. Зевс. 4. Нато. 5. Рвач. 6. Бджола. 12. Чабан. 13. Вальс. 14. Париж. 16. Бра. 17. Рік. 18. Забава. 19. Анкара. 21. Загс. 22. Отит. 23. Урал. 24. Такт.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».