Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №10

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Українець у дореволюційній Росії. 7. «Чорнії брови, карії ...». 8. У киргизів і алтайців — селище кочового типу, що складається з однієї або декількох юрт. 9. Трос, мотузка для підняття вітрил, сигнальних прапорів і т. ін. 10. Частина туші тварини — лопатка або стегно. 13. Катапульта великого розміру. 17. Висловлювання своєї передсмертної волі. 18. Видавання певної грошової суми на які-небудь потреби. 19. Доброчесність, чеснота. 22. Те, у що наряджаються. 25. Дев'ятнадцята літера вірменської абетки. 26. Плосковерхі плато або останці, звичайно з крутими чи обривистими схилами, головним чином у Середній Азії. 27. Інфекційна хвороба коней. 28. Місто на південному сході США, столиця і найбільше місто штату Джорджія.

За вертикаллю:
1. Спортивна командна гра в м'яч верхи на конях. 2. Дуже короткий, вище за коліна жіночий одяг (спідниця, сукня, пальто). 3. Технічна споруда зі спеціальною кабіною для вертикального переміщення людей або вантажів. 4. Видовжена вперед передня частина голови деяких тварин. 5. Чорна порошкова маса, що утворюється внаслідок неповного згоряння палива й осідає у печах, димоходах і т. ін. 6. Птах родини фазанових. 11. Механічний сигнальний гудок автомобіля, мотоцикла тощо. 12. Скам'яніла морська губка. 14. Комплекс водоспадів, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. 15. Переслідування з метою пригноблення. 16. Математичний знак для позначення дії віднімання та від'ємних чисел, зображений горизонтальною рискою. 19. Сукупність взаємозв'язаних явищ, процесів, робіт, яка створює закінчене коло дій протягом певного проміжку часу. 20. Природна мінеральна фарба червоно-брунатного або жовтого кольору. 21. Кораловий острів кільцеподібної форми. 22. Хімічний елемент (Ne). 23. Співзвуччя кінців віршованих рядків. 24. Календарний час якої-небудь події.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Малорос. 7. Очі. 8. Аїл. 9. Фал. 10. Окіст. 13. Онагр. 17. Заповідання. 18. Асигнування. 19. Цнота. 22. Наряд. 25. Тше. 26. Кир. 27. Мит. 28. Атланта.

За вертикаллю:
1. Поло. 2. Міні. 3. Ліфт. 4. Рило. 5. Сажа. 6. Улар. 11. Клаксон. 12. Спонгіт. 14. Ніагара. 15. Гоніння. 16. Мінус. 19. Цикл. 20. Охра. 21. Атол. 22. Неон. 23. Рима. 24. Дата.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».