Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №11

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Частина обличчя. 4. Прісноводна промислова риба родини лососевих. 7. Естрадний ансамбль, що поєднує виконання музики і спів. 8. Назва літер первісних глаголиці й кирилиці, які позначали носові голосні. 9. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 10. Обрання на якусь посаду іншого замість обраного раніше. 16. Напівдорогоцінний кварцовий камінь. 17. Людина, добре обізнана з чим-небудь, досвідчена в чому-небудь. 18. Великий період часу з визначними подіями, явищами або процесами в природі, суспільстві, науці, мистецтві і т. ін. 19. Річка на Бесарабській височині, права притока Дністра. 20. Національний історичний архів Білорусі. 21. Уярмлювання, закріпачення. 27. Ірландська республіканська армія. 28. Другий із трьох періодів мезозойської ери в історії Землі. 29. ...-де-Жанейро. 30. Споруджена в 1975‑1985 рр. у Радянському Союзі Байкало-Амурська залізнична магістраль. 31. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення.

За вертикаллю:
1. Тимчасова купівля з гарантією подальшого продажу. 2. Південне вічнозелене дерево або кущ, висушене листя якого вживають як приправу до страви. 3. Назва деяких установ або їхніх відділів, контор. 4. Слабоалкогольний, насичений вуглекислотою яблучний напій. 5. Урочиста пісня, прийнята як символ державної або класової єдності. 6. Молода тварина, що перебуває при матері. 11. Рід мікроскопічних джґутикових одноклітинних організмів з відділу евгленових водоростей. 12. Прихильниця відірваного від життя «чистого мистецтва», естетизму. 13. Тканина. 14. Повільно, плавно (муз.). 15. Стан боксера під час бою, коли він від удару супротивника втрачає координацію рухів і орієнтацію, але за 10 секунд готовий продовжувати бій. 21. Поєднання подій, явищ і т. ін. 22. Морський десятиногий короткохвостий рак. 23. Квадратна заготовка, одержувана прокаткою сталевого зливка на блюмінгу. 24. Річка на заході Франції, ліва притока Сарта. 25. Заглиблення в землі, вирите тваринами як житло. 26. У давньогрецькій міфології — герой, який очолював похід аргонавтів по золоте руно.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Лоб. 4. Сиг. 7. Віа. 8. Юси. 9. Іса. 10. Переобрання. 16. Агат. 17. Дока. 18. Епоха. 19. Реут. 20. Ніаб. 21. Закабалення. 27. Іра. 28. Юра. 29. Ріо. 30. Бам. 31. Ржа.

За вертикаллю:
1. Своп. 2. Лавр. 3. Бюро. 4. Сидр. 5. Гімн. 6. Маля. 11. Евглена. 12. Естетка. 13. Бавовна. 14. Анданте. 15. Нокдаун. 21. Збіг. 22. Краб. 23. Блюм. 24. Ліар. 25. Нора. 26. Ясон.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».