Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №12

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Передня частина голови тварини. 5. Трава, що відростає на місці скошеної або після випасання худоби. 9. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 10. Горюча рідина, продукт перегонки нафти. 11. У сполученні із числівником «один» або без нього означає однократність дії. 12. Приміщення для птахів і тварин. 14. Президент США з 1909 по 1913 роки. 16. Літера грецького алфавіту. 18. Ласкаве називання матері й звертання до неї. 20. Міжнародна одиниця електричного опору. 21. Міра земельної площі. 22. Спільна назва мінералів — землистих сумішей гідроксидів марганцю. 24. Московський авіаційний інститут. 26. Ґрунтова поверхня під водою. 27. Ррайонний центр на півночі Київської області. 28. Трав'яниста однорічна рослина родини бобових, насіння якої використовують для виробництва харчових продуктів та в техніці. 30. Назва останньої літери латинського алфавіту. 31. Академія технологічних наук. 34. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 37. Сімнадцята літера грецької абетки. 38. Календарний час якої-небудь події. 40. У давньогрецькій міфології — цар Фів, що зумів розгадати три загадки потвори-сфінкса, яких ніхто до нього розгадати не міг. 42. У період античності та в середні віки — європейська назва представника корінного населення Північної Африки. 44. Хокейний клуб з міста Ханти-Мансійськ, Росія. 45. Плівкотворний розчин смол або ефірів целюлози у спирті, скипидарі або оліях, яким покривають яку-небудь поверхню для її збереження і блиску. 46. Хутряний чобіт з м'якою підошвою — взуття, поширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру. 47. Найвищий пік Криту. 49. Скам'яніла викопна смола хвойних дерев. 50. Безбарвний, насичений вуглеводень із запахом бензину, що входить до складу нафти і використовується для підвищення стійкості моторного палива проти детонації.

За вертикаллю:
1. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 2. Відчуття в'язкості в роті, а також неприємні больові відчуття на зубах від споживання чого-небудь кислого, терпкого. 3. Урочистий званий вечір. 4. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 5. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 6. Щипковий музичний інструмент, що має форму трикутної рами з натягнутими на ній струнами. 7. Цупкий папір високої якості для креслення й малювання. 8. Стара назва літери «а». 13. Посудина, що формою нагадує великий бак або діжку. 15. Автоматична міжпланетна станція. 16. Святий ... (старозавітній праведник). 17. Небесне тіло кулястої форми, яке обертається навколо Сонця і світиться відбитим сонячним світлом. 19. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 23. Робота, діяльність, здійснення чого-небудь. 24. Мінський автомобільний завод. 25. Сильна доля у стопі, ритмічний наголос у вірші, що не збігається із граматичним. 26. 1+1. 28. Державний орган, який розглядає цивільні, кримінальні та деякі адміністративні справи. 29. Виборний або призначений ватажок козацького війська. 32. Назва гонконгівської мафії. 33. Наукова організація праці. 35. ... Евальд (естонський композитор). 36. Комічний трюк. 39. Почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку явищ дійсності. 41. Металевий виріб у вигляді гнучкої нитки або тонкого прута. 43. Річка на території Німеччини, права притока Рейну. 44. Містечко в окрузі Ґрін, штат Алабама, США. 45. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 48. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Морда. 5. Отава. 9. Іса. 10. Гас. 11. Раз. 12. Куча. 14. Тафт. 16. Йота. 18. Мама. 20. Ом. 21. Ар. 22. Вад. 24. Маі. 26. Дно. 27. Іванків. 28. Соя. 30. Зет. 31. Атн. 34. Ут. 37. Ро. 38. Дата. 40. Едіп. 42. Мавр. 44. Югра. 45. Лак. 46. Унт. 47. Іда. 49. Янтар. 50. Октан.

За вертикаллю:
1. Мі. 2. Оскома. 3. Раут. 4. Ага. 5. Ост. 6. Арфа. 7. Ватман. 8. Аз. 13. Чан. 15. Амс. 16. Йов. 17. Планета. 19. Аро. 23. Дія. 24. Маз. 25. Ікт. 26. Два. 28. Суд. 29. Отаман. 32. Тріада. 33. Ноп. 35. Аав. 36. Гег. 39. Такт. 41. Дріт. 43. Рур. 44. Юто. 45. Ля. 48. Ан.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».