Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №13

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Зухвала, груба, нахабна людина. 4. Рідина, що міститься в клітинах, тканинах і порожнинах рослинних і тваринних організмів. 6. У релігійних віруваннях — творець, що створив світ і керує ним та вчинками людей. 9. Спортсмен, який займається силовими вправами. 11. Найбільша річка Франції. 13. Російське авто. 14. Брусок, брус. 15. Один із видів синтетичного волокна. 17. У давньому фольклорі германських і романських народів — дух у вигляді потворного бородатого карлика. 19. Бог Сонця — один з головних богів у давньоєгипетській релігії. 22. Автоматична телефонна станція. 23. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 25. Ірландська республіканська армія. 26. Представник основного населення Татарстану. 27. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 29. Орган зору. 30. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 32. Горда, пихата людина. 34. Великий хижий птах родини яструбових, що водиться в горах або степах різних частин світу. 35. Порядок, який був установлений або склався. 38. Суворе покарання, відплата за що-небудь. 40. Рухома покришка, дверцята, що прикривають отвір всередину чого-небудь. 42. Довгий дерев'яний держак з двома металевими заокругленими ріжками на кінці, якими беруть і ставлять у піч або виймають з неї горщики, чавуни і т. ін. 43. Почуття відрази в поєднанні з гидливістю. 45. Рос. авто. 46. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 47. Мінський автомобільний завод.

За вертикаллю:
1. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 2. Титан, який за наказом Зевса мусив вічно підтримувати небосхил. 3. Неосвітлений простір; темрява. 4. Тулуб, корпус людини. 5. Потомство рослинного або тваринного організму, яке утворюється внаслідок вегетативного розмноження чи способом нестатевого поділу клітини. 6. Великий вечір з танцями. 7. Той, хто володіє мистецтвом виголошування промов. 8. Відгук на звертання. 10. За біблійною легендою — місце блаженного існування Адама та Єви. 12. Губи, рот. 16. У народів Середньої Азії — мудра шанована літня людина, а також форма ввічливого звертання до чоловіків. 17. Швидкий біг коня навскач. 18. Внутрішня опорна частина споруди, установки. 20. Музичний лад, основою якого є малий тризвук з малою терцією. 21. Нагромадження чого-небудь у великій кількості. 23. Місто в Японії, в префектурі Сідзуока. 24. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 28. Раптовий напад на кого-, що-небудь. 31. Проміжок часу в десять днів. 33. Гіпотетичне поле, яке створюється живим організмом. 34. Сукупність предметів, виробів (із тканини, хутра, шкіри), якими покривають тіло. 36. Пташа качки. 37. Багаторічна тропічна й субтропічна трав'яниста рослина з довгастим м'ясистим листям, укритим по краю шипами. 39. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 41. Суміш газоподібних продуктів, які виділяються в повітря при згорянні чого-небудь. 42. Сімнадцята літера грецької абетки. 44. Стара назва літери «а«.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Хам. 4. Сік. 6. Бог. 9. Атлет. 11. Луара. 13. Лада. 14. Осла. 15. Енант. 17. Гном. 19. Амон. 22. Атс. 23. Іса. 25. Іра. 26. Татарин. 27. Оно. 29. Око. 30. Ода. 32. Пава. 34. Орел. 35. Уклад. 38. Кара. 40. Ляда. 42. Рогач. 43. Огида. 45. Ока. 46. Апе. 47. Маз.

За вертикаллю:
1. Ха. 2. Атлант. 3. Мла. 4. Стан. 5. Клон. 6. Бал. 7. Оратор. 8. Га. 10. Едем. 12. Уста. 16. Аксакал. 17. Галоп. 18. Остов. 20. Мінор. 21. Навал. 23. Іто. 24. Аро. 28. Наскок. 31. Декада. 33. Аура. 34. Одяг. 36. Кача. 37. Алое. 39. Ага. 41. Дим. 42. Ро. 44. Аз.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».