Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №15

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Звертання до суду з вимогою захисту цивільних прав. 5. Чоловіче ім'я єврейського походження, в перекладі з давньоєврейської мови означає «плідний». 9. Уявні прямі лінії, які проходять через середину якого-небудь тіла чи простору. 10. Автоматизоване робоче місце. 11. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 12. Скандинав (норман). 14. Місто, столиця головний промисловий центр Гашимітського Королівства Йорданія. 16. Країна в Південній Америці. 18. Турецьке сукно білого кольору (заст.). 21. Почуття сильного обурення. 24. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 25. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез. 27. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 28. Разом з Європою утворює материк Євразію. 29. Напій з виноградного або з деяких інших ягідних та плодових соків, що перебродили, набувши певної алкогольної міцності й аромату. 30. Сьома літера грецької абетки. 31. Естрадний ансамбль, що поєднує виконання музики і спів. 33. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 35. Бойове шикування піхоти у формі чотирикутника. 37. Людина, що доглядає за мисливськими собаками і бере участь у полюванні. 38. Високоорганізована тварина-ссавець із ряду приматів. 41. Гурт копитних тварин. 44. Похила частина шляху. 47. Річка на території Німеччини, права притока Рейну. 48. Нижня частина предмета. 49. Одиничний вектор. 50. Плита (звичайно квадратна), що становить верхню частину капітелі колони. 51. Місто в Японії.

За вертикаллю:
1. Почуття шани, прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні чиїх-небудь заслуг, високих позитивних якостей когось, чогось. 2. Жаляча комаха. 3. Одне з п'яти почуттів, органом якого є око. 4. Сила, з якою тіло притягується до центра Землі на даній географічній широті. 5. Держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострову. 6. Міцний напій із соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру. 7. Найвищий пік Криту. 8. Зміна напрямку руху (курсу) судна, літака тощо. 13. Зла баба-чаклунка. 15. Чаклун. 17. Шлях, засіб, рух духовної практики в буддизмі, завдяки якому досягають просвітлення. 19. ... Кристі (англ. письменниця). 20. Торгівля продуктами харчування або предметами широкого вжитку на площі або в спеціально збудованому приміщенні. 22. Земля, пісок, мул, нанесені водою, вітром і т. ін. 23. Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Бога чи святого, якому поклоняються віруючі. 25. Звуконаслідування, що передає котяче нявкання. 26. Острів Малайського архіпелагу, розташований між Суматрою і Балі. 30. Найвища якість. 32. Чоловіче ім'я. 34. Один із найдавніших християнських образів. 36. Австралійський страус. 37. Ще б ...! 39. ... Кареніна. 40. Велике, товсте черево. 42. Асоціація українських банків. 43. Настінний свічник або держак для лампи. 45. Лінійно обмежений автомат. 46. Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Позов. 5. Охрім. 9. Осі. 10. Арм. 11. Ода. 12. Варяг. 14. Амман. 16. Гаяна. 18. Габа. 21. Гнів. 24. Ага. 25. Ная. 27. Акр. 28. Азія. 29. Вино. 30. Ета. 31. Віа. 33. Оно. 35. Каре. 37. Псар. 38. Мавпа. 41. Табун. 44. Уклон. 47. Рур. 48. Низ. 49. Орт. 50. Абака. 51. Осака.

За вертикаллю:
1. Повага. 2. Оса. 3. Зір. 4. Вага. 5. Оман. 6. Ром. 7. Іда. 8. Маневр. 13. Яга. 15. Маг. 17. Яна. 19. Агата. 20. Базар. 22. Нанос. 23. Ікона. 25. Няв. 26. Ява. 30. Екстра. 32. Іов. 34. Оранта. 36. Ему. 37. Пак. 39. Анна. 40. Пузо. 42. Ауб. 43. Бра. 45. Лоа. 46. Орк.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».