Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №16

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. За релігійними уявленнями — місце під землею, куди потрапляють душі померлих грішників для вічних мук. 5. Дохід з капіталу, землі або майна, що його власники одержують регулярно, не займаючись підприємницькою діяльністю. 9. Бойовий заклик під час атаки. 10. Ґрунтова поверхня під водою. 11. «Вухогорлоніс». 12. Скупчення людей, транспорту і т. ін., що створює перешкоду рухові. 14. Волок на Істмі біля Коринфа, довжиною приблизно км, створений для перетягування кораблів з Коринфської до Саронічної затоки і навпаки. 16. Штучний головний покрив із чужого або синтетичного волосся. 18. Корейське авто. 19. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 21. Міра земельної площі. 22. Ріка в Росії та Україні, ліва притока Дніпра. 25. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 27. Візницький однокінний екіпаж в Англії. 28. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 29. Кривий ... (найбільше місто України, яке не є обласним центром.). 30. Сімнадцята літера грецької абетки. 31. Місце скупчення гною. 33. Здивування, здогад. 34. Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле. 35. Індіанське плем'я. 37. Представник найдавніших племен, які населяли в XV—XVI ст. до н. е. територію Передньої Азії і Південного Закавказзя. 41. Легковий або вантажний автомобіль із лічильником для визначення віддалі та оплати за проїзд за таксою. 44. Райцентр на Чернігівщині. 47. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 48. Шлях, засіб, рух духовної практики в буддизмі, завдяки якому досягають просвітлення. 49. ... Евальд (естонський композитор). 50. Ділянка землі, яку отримувала селянська сім'я для користування. 51. Морський водоплавний птах родини сивкових.

За вертикаллю:
1. Велике, товсте черево. 2. Період, докорінно відмінний від попереднього. 3. Той, хто здійснює смертні вироки або тілесне покарання, бере на тортури. 4. Міжнародна ріка в Центральній Європі. 5. Те саме, що пологи. 6. Неопізнаний літаючий об'єкт. 7. Вибухова речовина. 8. Декоративна споруда у вигляді брами, що завершується склепінням. 13. Опале відмерле листя. 15. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 17. Велика кількість близько розміщених однорідних предметів, частин і т. ін. 18. Нащадок іспанських і португальських колонізаторів у країнах Латинської Америки. 20. Перебування обвинуваченого в момент злочину в іншому місці як доказ його непричетності до злочину. 21. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 23. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 24. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез. 26. Зла баба-чаклунка. 31. Дрібна кровососна комаха. 32. Морська промислова риба родини лососевих, що заходить у річки для нересту. 36. Безбарвний горючий газ, який міститься в природних газах. 38. Грошова одиниця Катару — 100 дирхамів. 39. Той, хто намагається одержати за свою працю більше, ніж вона варта. 40. Тонізуючий напій. 42. Група довгохвостих папуг. 43. Секретне, умовлене сполучення цифр чи букв, що дає право доступу куди-небудь або до чого-небудь. 45. За релігійними уявленнями — місце, де блаженствують праведники після смерті. 46. Великий адронний колайдер.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Пекло. 5. Рента. 9. Ура. 10. Дно. 11. Лор. 12. Затор. 14. Діолк. 16. Парик. 18. Кіа. 19. Ржа. 21. Ар. 22. Десна. 25. Ля. 27. Кеб. 28. Она. 29. Ріг. 30. Ро. 31. Гнояк. 33. Ба. 34. Лан. 35. Ері. 37. Урарт. 41. Таксі. 44. Варва. 47. Аро. 48. Яна. 49. Аав. 50. Наділ. 51. Чайка.

За вертикаллю:
1. Пузо. 2. Ера. 3. Кат. 4. Одра. 5. Роди. 6. Нло. 7. Тол. 8. Арка. 13. Опад. 15. Ікра. 17. Ряснота. 18. Креол. 20. Алібі. 21. Акр. 23. Еон. 24. Ная. 26. Яга. 31. Гнус. 32. Кета. 36. Етан. 38. Ріял. 39. Рвач. 40. Кава. 42. Ара. 43. Код. 45. Рай. 46. Вак.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».