Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №17

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Спішна робота на судні, в якій бере участь весь особовий склад корабля. 5. Основні погляди, переконання. 9. Сильне збудження. 10. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 12. Інфекційна хвороба коней. 13. ... з вогнем. 14. Юшка з риби. 15. Українське Визвольне Військо. 16. Насильне, несправедливе обмежування чиїх-небудь прав та дій. 18. Представник корінного населення Тропічної Африки, яке має темний колір шкіри і належить до негроїдної раси. 21. Птах родини фазанових. 24. Регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова. 26. Дерево родини маслинових з перистим листям і міцною деревиною. 27. Актор пантоміми. 28. Навігаційний прилад для вимірювання швидкості руху судна або пройденого ним шляху. 29. Державна автомобільна інспекція. 30. Людина, добре обізнана з чим-небудь, досвідчена в чому-небудь. 32. Негр. 34. Суворе покарання, відплата за що-небудь. 36. Гори в Росії. 38. Згусток крові, що утворюється у кровоносних судинах людини і тварини. 41. Місто та муніципалітет в Сербії, столиця адміністративного регіону Нишава. 44. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 45. Багато плодових дерев. 47. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 48. Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле. 49. Період, докорінно відмінний від попереднього. 50. Мітка, яку випікають на шкірі, рогах чи копитах свійських тварин. 51. Трав'яниста рослина родини ранникових.

За вертикаллю:
1. Хімічний елемент, безбарвний, без запаху газ, що входить до складу повітря і не вступає в хімічні сполуки (Ar). 2. Згущена варінням смола. 3. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 4. Графство на сході Ірландії. 5. Сукупність предметів, явищ, що мають спільні ознаки, однакові якості. 6. Австралійський страус. 7. У словенській міфології — зловісна сила у вигляді птаха. 8. Незамурована частина стіни, споруди, різної форми і призначення. 11. Похила поверхня. 16. Бойовий заклик під час атаки. 17. Те саме, що шматок. 19. Захист, заступництво. 20. Доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на викриття вад. 22. Людина, яка не любить працювати. 23. Місто на Чорноморському узбережжі Кавказа, РФ. 25. Неосвітлений простір; темрява. 26. Зла баба-чаклунка. 31. Той, хто здійснює смертні вироки або тілесне покарання, бере на тортури. 33. Вузький край, кромка чого-небудь. 34. Дуже міцний грубий мотузок із волокна або дроту. 35. Річка в Україні. Права притока Серету (басейн Дністра). 37. Ароматична смола, яку використовують звичайно для куріння під час виконання релігійних обрядів. 39. Примітивне знаряддя для оранки землі. 40. Райцентр у Чернігівської області, на березі однойменної ріки. 42. Ірландська республіканська армія. 43. Місце з'єднання зшитих кусків тканини, шкіри і т. ін. 45. В Англії, США та в деяких інших країнах — ввічливе звертання до чоловіка. 46. Група довгохвостих папуг.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Аврал. 5. Кредо. 9. Раж. 10. Аул. 12. Мит. 13. Гра. 14. Уха. 15. Увв. 16. Утиск. 18. Негр. 21. Улар. 24. Гуам. 26. Ясен. 27. Мім. 28. Лаг. 29. Даі. 30. Дока. 32. Арап. 34. Кара. 36. Урал. 38. Тромб. 41. Ніш. 44. Апе. 45. Сад. 47. Аро. 48. Лан. 49. Ера. 50. Тавро. 51. Авран.

За вертикаллю:
1. Аргон. 2. Вар. 3. Ржа. 4. Лаут. 5. Клас. 6. Ему. 7. Див. 8. Отвір. 11. Ухил. 16. Ура. 17. Кус. 19. Егіда. 20. Гумор. 22. Ледар. 23. Анапа. 25. Мла. 26. Яга. 31. Кат. 33. Руб. 34. Канат. 35. Топа. 37. Ладан. 39. Рало. 40. Мена. 42. Іра. 43. Шов. 45. Сер. 46. Ара.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».