Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №18

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Супутник іксу. 5. Недоброзичливий або ворожий виступ проти кого-небудь. 9. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 10. Індіанське плем'я. 12. Здивування, незадоволення. 13. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений серед народів Закавказзя, Ірану, Афганістану та інших країн. 14. Хвойне вічнозелене дерево або чагарник із твердою бурувато-червоною деревиною. 15. 12 місяців. 16. Лісова німфа. 18. ...-Яга. 20. Шерстяна тканина полотняного переплетення для верхнього одягу. 23. Про людину, яка, погоджуючись із співрозмовником чи підтверджуючи його слова, часто повторює «ага». 26. Місце тимчасового розташування війська поза населеним пунктом. 27. Жіноче приміщення у будинку багатих мусульман. 28. Неповна рима, в якій співзвучні тільки наголошені голосні звуки. 30. Почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку явищ дійсності. 32. Те, в що упаковується товар для зберігання або транспортування. 34. Пристрій на стволі вогнепальної зброї для прицілу. 37. Багато плодових дерев. 39. ...-де-Жанейро. 40. Місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ер і Луар. 42. Рос. авто. 43. Автоматизоване робоче місце. 44. Орган зору. 45. Твердий осадок на внутрішніх стінках посудини з нерозчинних солей, який утворюється під час кипіння і випаровування рідини. 46. Довгий мотузок із зашморгом на кінці.

За вертикаллю:
1. Невідома величина. 2. Місто, де розташован головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. 3. У сполученні із числівником «один» або без нього означає однократність дії. 4. Морська промислова риба родини лососевих, що заходить у річки для нересту. 5. Пластична маса жовтого чи білого кольору, яку виробляють бджоли для стільника. 6. Рілля, залишена на одне літо без посіву з метою поліпшення якості землі для наступного посіву озимих. 7. Перебування обвинуваченого в момент злочину в іншому місці як доказ його непричетності до злочину. 8. Навісна палуба морського або річкового корабля. 11. Короткий, різкий, поривчастий рух кого-, чого-небудь. 16. У Стародавньому Римі — титул деяких службовців. 17. Місто на південному сході США, столиця і найбільше місто штату Джорджія. 18. Багаторічна тропічна трав'яниста рослина, бульби якої уживають як їжу, переробляють на крохмаль, спирт. 19. Великий гризун, товстий і незграбний, що живе в степу в норах. 21. Густий пушок з коротких волокон на поверхні деяких тканин. 22. Гідротехнічна або дорожня споруда у вигляді валу для зберігання води у водоймищах, захисту низин від затоплення і т. ін. 24. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 25. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 29. Задум, бажання зробити що-небудь. 31. Плита (звичайно квадратна), що становить верхню частину капітелі колони. 33. Те саме, що рулон. 35. Негр. 36. Розділовий знак, що має форму гачка. 37. Фізіологічний стан спокою організму людини і тварини, що настає періодично і супроводиться повною або частковою втратою свідомості й ослабленням ряду фізіологічних процесів. 38. Представник північнофракійських племен, які заселяли місцевість від Дунаю до Карпат. 40. Портова споруда для ремонту суден, а іноді й їх будування. 41. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Ігрек. 5. Випад. 9. Каа. 10. Ері. 12. Але. 13. Саз. 14. Тис. 15. Рік. 16. Мавка. 18. Баба. 20. Твід. 23. Агакало. 26. Табір. 27. Гарем. 28. Асонанс. 30. Такт. 32. Тара. 34. Рамка. 37. Сад. 39. Ріо. 40. Дре. 42. Ока. 43. Арм. 44. Око. 45. Накип. 46. Аркан.

За вертикаллю:
1. Ікс. 2. Гаага. 3. Раз. 4. Кета. 5. Віск. 6. Пар. 7. Алібі. 8. Дек. 11. Ривок. 16. Магістр. 17. Атланта. 18. Батат. 19. Бабак. 21. Ворса. 22. Дамба. 24. Аро. 25. Ага. 29. Намір. 31. Абака. 33. Рурка. 35. Арап. 36. Кома. 37. Сон. 38. Дак. 40. Док. 41. Еон.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».