Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №19

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд. 5. Попередній начерк малюнка, картини або частин її. 9. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 10. Ударно-спусковий механізм. 12. 1+1. 13. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 14. Вузький край, кромка чого-небудь. 15. Великий вечір з танцями. 16. Країна на Середньому Сході. 18. Міра сипких тіл, в основному зерна, на Русі, яка застосовувалася в XVI-XVII століттях і частково пізніше. 20. Невелика шлюпка з однією чи двома парами весел. 23. Міра ваги коштовного каменю, що дорівнює 0,2 грама. 25. Місто в Японії. 26. Неповна рима, в якій співзвучні тільки наголошені голосні звуки. 27. Місце, напрям у річковому руслі, де провадиться спостереження над водним режимом ріки. 29. Розкотисті звуки, що зливаються в монотонне звучання. 31. Велика сітка, що має форму мішка, для ловлення морської риби з невеликих суден — траулерів. 33. У первісних та відсталих племен і народів релігійна заборона, порушення якої, за забобонними уявленнями людей, неминуче спричиняє тяжке покарання. 34. Високе хвойне вічнозелене дерево родини соснових. 37. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 39. Ярмо. 40. Найвищий пік Криту. 42. Титул монарха в деяких країнах. 43. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 44. Представник народності іранської мовної групи, що живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 45. Законодавство. 46. Індіана ... (вигаданий персонаж, герой серії пригодницьких фільмів, книг та комп'ютерних ігор, створений Стівеном Спілбергом та Джорджем Лукасом).

За вертикаллю:
1. Грубий заборонений прийом у грі, персональна помилка. 2. ... Володимирівна Романова (українська письменниця кінця XIX ст. — початку ХХ ст.). 3. Сильне збудження. 4. Гіпотетичне поле, яке створюється живим організмом. 5. Річка в Актюбінській і Атирауській областях Казахстану. 6. Комітет державної безпеки СРСР. 7. «...-Телесик» (українська народна казка). 8. Велике приміщення для багатолюдних зборів. 11. Найголовніше, основне в кому-, чому-небудь. 16. Городня трав'яниста однорічна рослина родини бобових, що має в стручках овальні зерна. 17. Велика кількість близько розміщених однорідних предметів, частин і т. ін. 18. Частина туші тварини — лопатка або стегно. 19. Великий гурт людей. 21. Доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь. 22. муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо. 24. Геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі, що лежить у площині цього круга й не перетинає його. 25. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 28. Молитовний вірш для співу на честь якого-небудь свята або святого у православному богослужінні. 30. Місто на південному заході Нігерії. Адміністративний центр штата Ойо. 32. Столиця Латвії. 35. Найтепліша пора року між весною та осінню. 36. Північ, північний напрямок. 37. Аналого-цифровий перетворювач. 38. Період, докорінно відмінний від попереднього. 40. Місто в Японії, в префектурі Сідзуока. 41. Автоматична телефонна станція.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Форма. 5. Ескіз. 9. Ода. 10. Усм. 12. Два. 13. Лаж. 14. Руб. 15. Бал. 16. Катар. 18. Оков. 20. Ялик. 23. Карат. 25. Осака. 26. Асонанс. 27. Створ. 29. Рокіт. 31. Трал. 33. Табу. 34. Ялина. 37. Апе. 39. Іго. 40. Іда. 42. Цар. 43. Тар. 44. Тат. 45. Право. 46. Джонс.

За вертикаллю:
1. Фол. 2. Одарка. 3. Раж. 4. Аура. 5. Емба. 6. Кдб. 7. Івасик. 8. Зал. 11. Суть. 16. Квасоля. 17. Ряснота. 18. Окіст. 19. Орава. 21. Ласка. 22. Канту. 24. Тор. 25. Оар. 28. Тропар. 30. Ібадан. 32. Рига. 35. Літо. 36. Норд. 37. Ацп. 38. Ера. 40. Іто. 41. Атс.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».