Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №2

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 4. Харчовий продукт, що його одержують із молока при його сквашуванні й відокремленні сироватки. 7. Великий вечір з танцями. 8. Сильна доля у стопі, ритмічний наголос у вірші, що не збігається із граматичним. 9. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 10. Штат у США. 11. Автоматична телефонна станція. 12. Українська Народна Республіка. 13. Група довгохвостих папуг. 14. Спеціально устатковане приміщення для перевезення людей і вантажу рейковими коліями. 17. Календарний час якої-небудь події. 19. Бокові стінки (або нижня частина їх) якогось циліндричного виробу. 21. Зшиті в одну оправу аркуші паперу з якими-небудь записами. 22. ... Рамазотті (італійський співак). 23. Видимий над поверхнею землі повітряний простір у формі шатра. 25. Гроші, що їх перераховують згідно з договором наперед у рахунок наступних платежів. 28. Трав'яниста однорічна рослина родини бобових, насіння якої використовують для виробництва харчових продуктів та в техніці. 30. Ще б ...!. 31. Об'ємне коло. 32. Низький чоловічий голос. 33. Столиця Італії. 34. Сполучені Штати. 35. Автоматизоване робоче місце. 36. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 37. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії.

За вертикаллю:
1. Безглуздя, нісенітниця. 2. Спосіб, характер ходи, бігу коня. 3. Витка кущова або деревна рослина. 4. Велика група яких-небудь тварин. 5. Краплі води, що осідають на поверхні ґрунту, рослин та інших предметів, коли з ними стикається охолоджений приземний шар повітря. 6. Віршовий твір на героїчну, легендарну або казкову тему. 14. Чорна мазь для змащування шкіряного взуття. 15. Довге волосся на шиї та хребті деяких тварин. 16. Тонке розрізнення в чому-небудь. 18. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 20. Правильний шестигранник, усі грані якого – квадрати. 22. Найвища якість. 24. Відчуття в'язкості в роті, а також неприємні больові відчуття на зубах від споживання чого-небудь кислого, терпкого. 26. Густий пушок з коротких волокон на поверхні деяких тканин. 27. Сигнал тривоги у випадку якого-небудь нещастя. 29. Декоративний камінь. 30. Людина, що доглядає за мисливськими собаками і бере участь у полюванні.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Аул. 4. Сир. 7. Бал. 8. Ікт. 9. Ода. 10. Юта. 11. Атс. 12. Унр. 13. Ара. 14. Вагон. 17. Дата. 19. Юбка. 21. Книга. 22. Ерос. 23. Небо. 25. Аванс. 28. Соя. 30. Пак. 31. Шар. 32. Бас. 33. Рим. 34. США. 35. Арм. 36. Ага. 37. Тар.

За вертикаллю:
1. Абсурд. 2. Алюр. 3. Ліана. 4. Стадо. 5. Роса. 6. Балада. 14. Вакса. 15. Грива. 16. Нюанс. 18. Акр. 20. Куб. 22. Екстра. 24. Оскома. 26. Ворса. 27. Набат. 29. Яшма. 30. Псар.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».