Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №20

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Те саме, що вир. 5. Високоорганізована тварина-ссавець із ряду приматів. 9. Западати в .... 10. Муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя. 12. У Росії, Білорусії та Україні до запровадження Метричної системи мір — міра ваги, що дорівнювала 40 фунтам (близько 16,4 кг). 13. ...-сяк. 14. Одиничний вектор. 15. В Англії та (до революції 1848 р.) у Франції — звання представника вищого прошарку дворянства. 16. Воскоподібна речовина сірого кольору, яку виділяють кашалоти. 18. Назва віслюка у тюркських народів. 20. Вид чоловічої стрижки. 22. Медичний інструмент для огляду і дослідження зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки. 25. ... Рамазотті (італійський співак). 26. Позитивно заряджений електрод. 28. Морське судно для механізованої ловлі риби тралом та первісної її обробки. 31. Поширений на сході міцний спиртний напій. 32. Адміністративна комуна в Швеції. 33. Південна трав'яниста, рідше кущова рослина з великими зубчастими листками. 36. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 39. В перекладі з латинської означає «я« або «самість», які розуміються як центральне ядро, навколо якого відбуваються усі психічні дії. 40. Ірландська республіканська армія. 42. Тонкі дошки. 43. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 44. Пластоподібний інтрузив, що застигає у товщах гірських порід. 45. Надруковане або написане за певною формою оголошення про концерт, виставу, лекцію і т. ін., що вивішується на видному місці. 46. Місто на Чорноморському узбережжі Кавказа, РФ.

За вертикаллю:
1. Напівводяна тварина ряду гризунів, що дає цінне хутро та м'ясо. 2. Юшка з риби. 3. Стиль популярної музики, що характеризується чітким ритмом, застосуванням електромузичних і ударних інструментів. 4. Найменша кількість хімічного елемента, що складається з ядра й електронів. 5. 100 см. 6. Всесвітня продовольча програма ООН. 7. Правила улаштування електроустановок. 8. Позначення місця розташування житла людини або будівлі (території) юридичної особи. 11. Сніговий барс. 16. Жінка, яка грає у театрі або у кіно. 17. Той, хто користується абонементом. 19. Головна артерія. 21. Те, на що спираються або на що можна спертися. 23. Жаляча комаха. 24. Рештки перетравленої їжі, що їх викидає кишечник назовні. 27. Північна ... (провідний сільськогосподарський штат на півночі США). 29. Зосередження думки або зору, слуху на будь-якому об'єкті. 30. Повна залежність. 34. Морська промислова риба родини лососевих, що заходить у річки для нересту. 35. Заглиблення в землі, вирите тваринами як житло. 37. Витягнуте у довжину приміщення (або частина приміщення), відокремлене рядом колон чи стовпів. 38. Уявні прямі лінії, які проходять через середину якого-небудь тіла чи простору. 40. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 41. Різкий звук, що виникає від тертя предмета або його частин чи деталей об щось інше.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Нурта. 5. Мавпа. 9. Ухо. 10. Тіе. 12. Пуд. 13. Так. 14. Орт. 15. Пер. 16. Амбра. 18. Ішак. 20. Бокс. 22. Отоскоп. 25. Ерос. 26. Анод. 28. Траулер. 31. Арак. 32. Нака. 33. Акант. 36. Оно. 39. Его. 40. Іра. 42. Тес. 43. Тар. 44. Сил. 45. Афіша. 46. Анапа.

За вертикаллю:
1. Нутрія. 2. Уха. 3. Рок. 4. Атом. 5. Метр. 6. Впп. 7. Пуе. 8. Адреса. 11. Ірбіс. 16. Акторка. 17. Абонент. 19. Аорта. 21. Опора. 23. Оса. 24. Кал. 27. Дакота. 29. Увага. 30. Кабала. 34. Кета. 35. Нора. 37. Неф. 38. Осі. 40. Іса. 41. Рип.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».