Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №21

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Плівкотворний розчин смол або ефірів целюлози у спирті, скипидарі або оліях, яким покривають яку-небудь поверхню для її збереження і блиску. 4. Те саме, що шматок. 6. Стиль популярної музики, що характеризується чітким ритмом, застосуванням електромузичних і ударних інструментів. 9. Прізвище президента Азербайджану 1993—2003 років. 10. Мінеральна речовина білого кольору, яку одержують випалюванням карбонатних порід. 11. В Англії, США та в деяких інших країнах — ввічливе звертання до чоловіка. 12. Місто в Японії, в префектурі Сідзуока. 14. Соліст групи «Кіно». 15. Кінцева нижня частина ноги людини та задньої кінцівки деяких наземних хребетних тварин. 17. Гіпотетичне поле, яке створюється живим організмом. 20. Римський політичний діяч, сенатор, претор 44 року до н. е. 23. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 24. Зухвала, груба, нахабна людина. 25. Прив'язана до вудлища довга міцна нитка (з волосин коня, шовку і т. ін.), на кінці якої прикріплено риболовецький гачок. 26. Радіоактивний хімічний елемент, благородний газ, дуже рідкісний на Землі (Rn). 27. Означає питання: яка людина (істота)?. 29. Завідуючий. 30. Чарівність, привабливість. 31. Країна на південному заході Азії. 33. Рід багаторічних трав'янистих рослин родини мальвових, який застосовують у медицині та ветеринарії. 36. Обрис і розріз губ. 39. Автоматична міжпланетна станція. 40. Віддалений або тривалий шум, що часто утворюється внаслідок злиття багатьох одноманітних або різнорідних звуків. 42. Гірська височина без яскраво вираженого гребеня або вершини, однорідна з погляду геологічної будови. 43. Місто на сході Португалії, центр однойменного округу та муніципалітету. 44. Група довгохвостих папуг. 45. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 46. Рід безхребетних тварин ряду десятиногих ракоподібних.

За вертикаллю:
1. Доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь. 2. Здивування, незадоволення. 3. Назва групи природних бітумів (мальти, асфальти, асфальтити), що утворюються в результаті вивітрювання в зоні виходів легких метанових і нафтенових нафт. 4. Квітки, багато квіток. 5. Тимчасова купівля з гарантією подальшого продажу. 6. Російська православна церква. 7. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 8. Хижак родини собачих. 13. Чоловічий верхній одяг громадян у Стародавньому Римі. 15. Злоякісна пухлина у людини й тварин, що розвивається з елементів сполучної тканини. 16. Самопроголошена держава на східному узбережжі Чорного моря, де-юре автономна республіка у складі Грузії. 18. Почуття радості, задоволення, викликане ким-, чим-небудь. 19. Оптичний пристрій для структурного перетворення пучка променів світла, які застосовуються при відтворенні напівтонових оригіналів для отримання дрібноточкового зображення. 21. Те саме, що радіолокатор. 22. Взаємна усна чи письмова домовленість про що-небудь. 28. Рівномірне чергування впорядкованих елементів (звукових, мовних, зображальних і т. ін.), циклів, фаз, тих чи інших процесів і явищ. 30. Складана переносна перегородка, зроблена з рам-стулок, обтягнутих тканиною, папером і т. ін. 32. Кисть руки з зігнутими і притиснутими до долоні пальцями. 34. Розплавлена силікатна маса, що виливається на земну поверхню під час виверження вулкана. 35. Соціаліст-революціонер. 37. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 38. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 40. В релігії Стародавнього Єгипту — бог Сонця. 41. Бойовий заклик під час атаки.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Лак. 4. Кус. 6. Рок. 9. Алієв. 10. Вапно. 11. Сер. 12. Іто. 14. Цой. 15. Стопа. 17. Аура. 20. Брут. 23. Тар. 24. Хам. 25. Ліска. 26. Радон. 27. Хто. 29. Зав. 30. Шарм. 31. Ірак. 33. Алтея. 36. Рот. 39. Амс. 40. Гул. 42. Масив. 43. Евора. 44. Ара. 45. Акр. 46. Рак.

За вертикаллю:
1. Ласка. 2. Але. 3. Кір. 4. Квіт. 5. Своп. 6. Рпц. 7. Оно. 8. Койот. 13. Тога. 15. Саркома. 16. Абхазія. 18. Утіха. 19. Растр. 21. Радар. 22. Умова. 28. Ритм. 30. Ширма. 32. Кулак. 34. Лава. 35. Есер. 37. Оар. 38. Тса. 40. Гор. 41. Ура.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».