Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №24

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Шкільний стіл. 5. Рід однорічних рослин з родини руткових. 9. «Ріка-Малолітражка». 10. Дев'ятнадцята літера вірменської абетки. 12. Одиниця довжини в англійській системі мір (6,069 м). 13. Дріт або система дротів, що служить для випромінювання радіохвиль під час радіопередачі або для їх уловлювання під час радіоприймання. 14. Машина технічного обслуговування. 15. Ціна валюти. 18. Живий андезито-базальтовий стратовулкан на острові Сицилія висотою близько 3380 метрів. 20. Народні збори у фінікійських містах-державах. 21. Радіоприймач. 24. Акціонерне товариство. 25. Пішохідна зона на ріці. 26. Молода тварина, що перебуває при матері. 27. Японська холодна зброя. 28. Сузір'я Південної півкулі. 30. Нота. 32. Підліток на судні, що навчається морської справи, готується стати матросом. 34. Суднові сходи. 36. Колишня Східна Німеччина. 38. Робітниця газети. 41. Індіанське плем'я. 42. Лінійно обмежений автомат. 43. М'яч поза полем. 44. Широкий диван без спинки. 45. Бойова розмова.

За вертикаллю:
1. Взята на себе відповідальність за когось. 2. Рід деревних або кущових субтропічних рослин родини миртових; фейхоа. 3. Локатор. 4. Найменша кількість хімічного елемента, що складається з ядра й електронів. 5. Авто із Франції. 6. Об'єднання кількох підприємств однієї галузі. 7. Американський фізик-теоретик, який був удостоєний Нобелівської премії з хімії в 1998 році за розвиток теорії функціонала електронної густини. 8. Штат установи. 11. Хиткий узимку ведмідь. 16. Залізна бляха на щиті. 17. Вертикальна частина будови, яка служить для підтримання перекриттів і для розділення приміщення на частини і т. ін. 18. Апостол від сімдесяти, учень апостола Павла. 19. У давньогрецькій міфології — водяна німфа, богиня текучих вод. 22. Зрадник, запроданець. 23. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 27. Кошторис доходів і витрат. 29. Сидіння на спині коня. 31. Погашення вартості. 33. Плід у шкарлупі. 35. Орач. 36. ...-концерт. 37. Грошова одиниця Ірану, яка дорівнює 100 динарам. 39. Бойовий клич. 40. Англійський першовідкривач, навігатор і дослідник, член Лондонського королівського товариства.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Парта. 5. Рутка. 9. Ока. 10. Тше. 12. Роп. 13. Радіоантена. 14. Мто. 15. Курс. 18. Етна. 20. Ам. 21. Тюнер. 24. Ат. 25. Брід. 26. Маля. 27. Бо. 28. Насос. 30. До. 32. Юнга. 34. Трап. 36. Гдр. 38. Журналістка. 41. Ері. 42. Лоа. 43. Аут. 44. Тахта. 45. Лайка.

За вертикаллю:
1. Порука. 2. Ака. 3. Радар. 4. Атом. 5. Рено. 6. Трест. 7. Кон. 8. Апарат. 11. Шатун. 16. Умбон. 17. Стіна. 18. Ераст. 19. Наяда. 22. Юда. 23. Емо. 27. Бюджет. 29. Сідло. 31. Оплата. 33. Горіх. 35. Ратай. 36. Гала. 37. Ріал. 39. Ура. 40. Кук.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».