Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №26

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Тонка мотузка. 5. Правитель «на годину». 9. Відповідь до завдання. 11. Пілот високого класу. 13. Майстер хліб випікати. 14. Комедія «...-банк». 15. Журба, сум. 17. Священний птах єгиптян. 19. Студійний альбом української співачки Ірини Білик. 22. Несподіване почуття страху. 23. Обкладинка для стін. 27. Нове слово. 29. Музичний інструмент. 31. Згода. 33. Те саме, що юність (поет.). 35. Країна на південному заході Азії. 38. Зуб між різцями й передкореневими зубами в кожній половині верхньої та нижньої щелеп людини й ссавців. 39. Кілометр. 40. Дикий гірський баран, поширений у Центральній Азії. 43. Міжнародна одиниця електричного опору. 44. Той, хто займається польотами, авіацією. 46. Вівчар. 47. Везіння.

За вертикаллю:
1. Відрізана або відірвана частина тканини, паперу, шкіри і т. ін. 2. Верховний король Ірландії. 3. Коренеплід з казки. 4. Дев'ятнадцята літера вірменської абетки. 5. Червоно-жовта фарба. 6. Ім'я Барбюса. 7. Нота. 8. Невдача, провал. 10. Старовинна французька монета. 12. Радість (ант.). 14. Одна з волосинок, що вкривають краї повік. 16. Гачок для спуску зведеного курка вогнепальної зброї. 18. Дитина, що народилася одночасно з іншою в однієї матері. 20. ... краси. 21. Спортивна гра з м'ячем овальної форми. 24. Муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр і Луара. 25. Товстий загострений з одного кінця металевий стрижень, яким ламають, розбивають що-небудь тверде. 26. ...-де-Жанейро. 28. Той, хто втікає, втік звідкись. 30. Цінна промислова риба родини лососевих з м'ясом рожевого кольору. 32. Автоматизоване робоче місце. 34. Неопізнаний літаючий об'єкт. 36. Напій. 37. Юшка з риби. 38. Цар Іудеї, якого зображено в Біблії дуже жорстоким. 41. Ріка в Німеччині, що протікає землею Бранденбург. 42. Команда собаці. 44. Автоблокування. 45. В давньоєгипетській релігії — бог Сонця, творець світу.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Шкерт. 5. Халіф. 9. Рішення. 11. Ас. 13. Пекар. 14. Ва. 15. Туга. 17. Ібіс. 19. Ома. 22. Ляк. 23. Шпалери. 27. Неологізм. 29. Тромбон. 31. Так. 33. Юнь. 35. Ірак. 38. Ікло. 39. Км. 40. Архар. 43. Ом. 44. Авіатор. 46. Чабан. 47. Удача.

За вертикаллю:
1. Шматок. 2. Ер. 3. Ріпа. 4. Тше. 5. Хна. 6. Анрі. 7. Ля. 8. Фіаско. 10. Екю. 12. Сум. 14. Вія. 16. Гашетка. 18. Близнюк. 20. Салон. 21. Регбі. 24. Пор. 25. Лом. 26. Ріо. 28. Утікач. 30. Сьомга. 32. Арм. 34. Нло. 36. Кава. 37. Уха. 38. Ірод. 41. Рін. 42. Ату. 44. Аб. 45. Ра.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».