Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №27

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Дипломатичний представник однієї держави в іншій, який очолює посольство. 5. Водостічна канава уздовж дороги. 9. Штат у США. 11. Шотландський філософ-емпірист, історик та економіст, діяч епохи Просвітництва, в першу чергу відомий своїми працями у галузі епістемології. 13. В'язке болото, грязь, рідке багно. 14. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 15. Стан надмірного збудження, хвилювання. 17. Команда собаці. 18. Проста речовина — безбарвні, сірі чи червоні кристали або темна аморфна речовина, досить інертна. 19. Прилад — майстер перебільшення. 22. Аркан. 23. Багаторічна трав'яниста лікарська рослина з білими, жовтими, червонуватими або фіолетовими квіточками, зібраними в китиці. 25. Автоматична міжпланетна станція. 26. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 27. 24 години. 30. Металевий предмет певної ваги, який править за міру під час зважування. 32. Зуболікарський інструмент. 35. «...-центр» (чикагський хмарочос). 36. Марка рад. літаків. 37. Заглиблення в землі. 39. Білоруська залізниця. 40. Той, хто написав будь-яку працю, твір, лист і т. ін. або розробив якийсь план, проект і т. ін. 42. Німецька військово-поліцейська організація часів Другої світової війни. 43. Великий крик, галас, тривога. 45. Дуже сильний дощ. 46. Спосіб дослідження.

За вертикаллю:
1. Тканина з ворсом. 2. Четверта літера арабської абетки. 3. Підземне вироблення. 4. Майстер плавки. 5. Закруглена піраміда. 6. Те саме, що юність (поет.). 7. Стародавня назва японців у китайських історичних документах. 8. Наслідок літературної, наукової, музичної творчості людини. 10. Місце, затоплене водою річки, озера, що розлилися. 12. Дружина тата. 14. Порода собак. 16. Столиця Португалії. 18. Драматична поема Лесі Українки, написана впродовж трьох днів. 20. Комаха-кровожер. 21. Накладні шкіряні халяви. 22. Сімейна згода. 24. Дрібна паразитична комаха, яка живиться соком рослин. 28. Ряд візків. 29. ...-Клаус. 31. Карткова гра. 33. Комічна опера І. Стравінського в 1 дії, присвячена пам'яті Пушкіна, Глінки й Чайковського. 34. Буря на морі. 35. Перська срібна монета. 38. Гірська вершина у північно-східній частині Великого Кавказу. 40. ... Евальд (естонський композитор). 41. Сімнадцята літера грузинської абетки. 43. Звертання до однієї особи. 44. Міська телестудія.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Посол. 5. Кювет. 9. Аризона. 11. Юм. 13. Твань. 14. Мі. 15. Шал. 17. Ату. 18. Бор. 19. Мікроскоп. 22. Ласо. 23. Ряст. 25. Амс. 26. Тар. 27. Доба. 30. Гиря. 32. Бормашина. 35. Аон. 36. Ант. 37. Яма. 39. Бз. 40. Автор. 42. Сс. 43. Тарарам. 45. Злива. 46. Метод.

За вертикаллю:
1. Плюш. 2. Са. 3. Орт. 4. Ливар. 5. Конус. 6. Юнь. 7. Ва. 8. Твір. 10. Затон. 12. Мама. 14. Мопс. 16. Лісабон. 18. Бояриня. 20. Комар. 21. Краги. 22. Лад. 24. Тля. 28. Обоз. 29. Санта. 31. Рамс. 33. Мавра. 34. Шторм. 35. Абаз. 38. Асад. 40. Аав. 41. Рае. 43. Ти. 44. Мт.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».