Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №28

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Старовинний український струнно-щипковий музичний інструмент. 5. Текст. 9. Стрибок у балеті. 11. Працівник сільського господарства. 14. Американський письменник, відомий своїми макабричними (в стилі жахів) і містичними оповіданнями. 15. «Чорна акула». 16. Вдова англійського музиканта Джона Леннона. 18. Самовдоволений франт, джиґун. 20. Радянський літак. 21. Їдка іронія. 24. Деревна шкіра. 25. Назва ріки Ельба у Чехії, Лужиці й у Польщі. 27. Кравецький термін. 30. Настінний світильник. 32. Місто в Швейцарії, в кантоні Берн, окружний центр. 33. Вал, коток, циліндр, що обертається. 35. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез. 38. Нота. 39. Дисковід. 44. Неповна рима, в якій співзвучні тільки наголошені голосні звуки. 45. Вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами. 46. Верхнє внутрішнє покриття в будь-якому приміщенні.

За вертикаллю:
1. Солодке рідке блюдо. 2. Йоганн Себастьян ... (німецький композитор). 3. Символ. 4. Академія технологічних наук. 5. Запорізький автомобілебудівний завод. 6. Ушр. 7. Нічия в шахах. 8. Позбавлення життя як вища міра покарання. 10. Трав'яниста однорічна олійна та кормова рослина родини хрестоцвітих із сизувато-зеленим листям і жовтими квітками. 12. У міфологічних уявленнях пізньоантичного язичництва — персоніфікація часу. 13. Засновник Мантуї. 17. Індивід. 18. Плата за перевезення вантажів морськими шляхами. 19. Документ, що дає право одержати щось або дозвіл на що-небудь. 20. Велике приміщення для зберігання зерна. 22. Група довгохвостих папуг. 23. Замісник. 26. Тверда чорного кольору речовина, одержувана способом вулканізації гумових сумішей. 28. Представник автохтонного етносу України, переважно християн східного обряду. 29. Грубе волокно. 31. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 34. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 36. Відповідальна посада. 37. Електричне відгалуження, яке вмикають паралельно до основного кола для відведення частини електричного струму. 40. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 41. Відомий за грецькими джерелами пенджабський раджа, який бився з Олександром Македонським. 42. Виміряється годинниками. 43. ...-таки.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Кобза. 5. Запис. 9. Антраша. 11. Механізатор. 14. По. 15. Ка. 16. Оно. 18. Фат. 20. Ант. 21. Сарказм. 24. Кора. 25. Лаба. 27. Бахрома. 30. Бра. 32. Тун. 33. Рол. 35. Ож. 38. До. 39. Накопичувач. 44. Асонанс. 45. Театр. 46. Стеля.

За вертикаллю:
1. Компот. 2. Бах. 3. Знак. 4. Атн. 5. Заз. 6. Ашар. 7. Пат. 8. Страта. 10. Ріпак. 12. Еон. 13. Окн. 17. Особа. 18. Фрахт. 19. Талон. 20. Амбар. 22. Ара. 23. Зам. 26. Ебоніт. 28. Русин. 29. Клоччя. 31. Ржа. 34. Ода. 36. Пост. 37. Шунт. 40. Каа. 41. Пор. 42. Час. 43. Все.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».