Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №29

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Листяне дерево. 4. Кінцева частина всіх горизонтальних або похилих рангоутних дерев. 6. Річка в Росії, найбільша з правих приток Волги. 9. Везіння. 11. Норвезький драматург і поет. 13. Бог Сонця в давніх єгиптян. 14. Хижа риба. 16. Про п'яницю кажуть «...-минай-корчма». 17. Дешевий ресторан. 18. Рух у танці. 20. Нота. 21. Жанна Д'.... 23. Жаба. 25. Частина тіла людини та більшості тварин, що з’єднує голову з тулубом. 26. Знакова електроннопроменева трубка, що її застосовують як електронне табло в радіоелектронних системах відображення інформації. 27. Штат у США. 28. Перша жінка. 29. Англійська пивна. 31. «Добре» у американців. 34. Американський письменник, відомий своїми макабричними (в стилі жахів) і містичними оповіданнями. 35. Голландський філософ, один з найвідоміших пантеїстів. 38. Кілометр. 40. Шумна компанія. 41. До, ..., мі. 42. Свята ... (християнська мучениця). 44. Те саме, що фермент. 46. Гора в Західній Африці, на території Того. 47. Американський філософ і історик науки, один з лідерів сучасної постпозитивістської філософії науки. 48. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі.

За вертикаллю:
1. Дурна жінка. 2. Імператор Японії (887—897). 3. Здивування, здогад. 4. Район Стокгольма. 5. Пташині груди. 6. Операційна система. 7. Супутник Барбі. 8. Недокрів'я. 10. Маля. 12. Спеціально обладнане приміщення для миття людей. 15. Форма рельєфу місцевості. 19. Дитячий табір у Криму. 20. Сорт кримської яблуні. 22. Двадцять друга буква грузинської абетки. 23. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 24. Алма-.... 25. ...-тур. 27. Овоч. 30. Середовище творчих особистостей. 32. Оповідальний рід літератури. 33. Заклик до молитви у мцсульман. 36. Країна на південному заході Азії. 37. Одне з дванадцяти сузір'їв зодіаку. 39. Чарівник. 41. Трав'яниста рослина родини злакових, зерна якої є цінним харчовим продуктом, а солома використовується як сировина у легкій промисловості. 43. Старовинна французька дрібна розмінна монета. 45. «Побачення... смертю» (детективна п'єса Агати Крісті).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Дуб. 4. Нок. 6. Ока. 9. Удача. 11. Ібсен. 13. Ра. 14. Акула. 16. Не. 17. Їдальня. 18. Па. 20. Сі. 21. Арк. 23. Ага. 25. Шия. 26. Тайпотрон. 27. Мен. 28. Ева. 29. Паб. 31. Ок. 34. По. 35. Спіноза. 38. Км. 40. Орава. 41. Ре. 42. Васса. 44. Ензим. 46. Агу. 47. Кун. 48. Іса.

За вертикаллю:
1. Дурепа. 2. Уда. 3. Ба. 4. Нака. 5. Кіль. 6. Ос. 7. Кен. 8. Анемія. 10. Чадо. 12. Баня. 15. Улоговина. 19. Артек. 20. Синап. 22. Кан. 23. Апе. 24. Ата. 25. Шоп. 27. Морква. 30. Богема. 32. Епос. 33. Азан. 36. Ірак. 37. Овен. 39. Маг. 41. Рис. 43. Су. 45. Зі.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».