Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №3

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Дикий африканський кінь, який має смугасту шкіру. 4. Гаманець. 7. Відсутність незгоди, ворожнечі, сварок. 8. Гральна карта з одним очком, зображеним посередині, яка в більшості картярських ігор вважається старшою в масті. 9. Українська Народна Республіка. 10. У народів Середньої Азії — мудра шанована літня людина, а також форма ввічливого звертання до чоловіків. 16. Прибічник, послідовник авангардизму. 17. Форма капіталістичного промислового виробництва, що передувала великій машинній індустрії та ґрунтувалася на поділі праці й ремісничій техніці. 19. Велике з'єднання військових кораблів чи літаків військового повітряного флоту одного або різних класів. 24. Театр юного глядача. 25. 12 місяців. 26. Представник народності іранської мовної групи, що живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 27. Густий пушок з коротких волокон на поверхні деяких тканин. 28. Гроші, що їх перераховують згідно з договором наперед у рахунок наступних платежів.

За вертикаллю:
1. Чоловік дочки. 2. Нижня розширена частина колони або стовпа. 3. Пророк, який належав до 13 «малих» пророків Старого Завіту. 4. Сильний різкий звук голосу. 5. Невеликий дорожній сундук, коробка з випуклою кришкою. 6. Гіпотетичне поле, яке створюється живим організмом. 11. Змагання, яке дає змогу виявити найбільш гідних із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. 12. Штат у США. 13. Фінансовий інспектор, контролер. 14. Спішна робота на судні, в якій бере участь весь особовий склад корабля. 15. Найдрібніша світна частинка тіла, що горить, жевріє. 18. Водоймище (у природному чи штучному заглибленні) з непроточною водою. 19. Місто на північному сході Угорщини. 20. Морська промислова риба родини лососевих, що заходить у річки для нересту. 21. Календарний час якої-небудь події. 22. Високий віз на двох або чотирьох колесах. 23. Поранення, отримане внаслідок дії зубів, жала і т. ін.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Зебра. 4. Кабза. 7. Мир. 8. Туз. 9. Унр. 10. Аксакал. 16. Авангардист. 17. Мануфактура. 19. Ескадра. 24. Тюг. 25. Рік. 26. Тат. 27. Ворса. 28. Аванс.

За вертикаллю:
1. Зять. 2. База. 3. Амос. 4. Крик. 5. Баул. 6. Аура. 11. Конкурс. 12. Алабама. 13. Аудитор. 14. Аврал. 15. Іскра. 18. Став. 19. Егер. 20. Кета. 21. Дата. 22. Арба. 23. Укус.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».