Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №4

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
3. Великий хижий звір родини котячих із короткою жовтою шерстю і довгою пишною гривою у самців. 7. Популярний американський телесеріал про групу з шести друзів, які мешкають у Нью-Йорку. 8. Про людей, що вирізняються з-поміж інших своїм суспільним становищем, розумом, здібностями і т. ін. 9. Обрис і розріз губ. 10. Механізм для перекачування рідини або газ. 13. Розкритий рот, у якому видніються зуби. 17. Підвищена напруга електричної мережі. 18. Фахівець із фітопатології. 19. Навальний, різкий раптовий порив сильного вітру (іноді з дощем). 22. Те саме, що радіолокатор. 25. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 26. Покрівля на стовпах або інших опорах для захисту кого-, чого-небудь від сонця, негоди і т. ін. 27. Насильне, несправедливе обмежування чиїх-небудь прав та дій. 28. Представник групи ймовірно слов'янських племен, що згадуються візантійськими авторами з 4 ст. до початку 7 ст.

За вертикаллю:
1. У давньогрецькій міфології — цар Фів, що зумів розгадати три загадки потвори-сфінкса, яких ніхто до нього розгадати не міг. 2. Регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова. 3. Найдавніший струнний щипковий музичний інструмент. 4. Остаточна чи умовна заборона, яку накладає верховна державна влада на рішення нижчого органу. 5. Пластична маса жовтого чи білого кольору, яку виробляють бджоли для стільника. 6. Невеликий дорожній сундук, коробка з випуклою кришкою. 11. Архітектурна споруда, пам'ятник у вигляді чотиригранної колони з пірамідальною вершиною. 12. Збільшення загальної маси крові, що відбувається за деяких захворювань. 14. Злоякісна пухлина у людини й тварин, що розвивається з елементів сполучної тканини. 15. Доброякісна пухлина, що розвивається з кровоносних або лімфатичних судин. 16. Металева, переважно округлої форми посудина (з відкритою верхньою частиною) для варіння їжі, кип'ятіння води тощо. 19. Умова, яка забезпечує удачу, успіх у чому-небудь. 20. Хижак родини собачих, звичайно сірої масті. 21. Огорожа, сплетена із хмизу. 22. Урочистий званий вечір. 23. Горілка, перегнана з ялівцевими ягодами. 24. Кожна з двох верхніх кінцівок людини від плечового суглоба до кінчиків пальців.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
3. Лев. 7. Друзі. 8. Еліта. 9. Рот. 10. Помпа. 13. Оскал. 17. Перенапруга. 18. Фітопатолог. 19. Шквал. 22. Радар. 25. Іса. 26. Навіс. 27. Утиск. 28. Ант.

За вертикаллю:
1. Едіп. 2. Гуам. 3. Ліра. 4. Вето. 5. Віск. 6. Баул. 11. Обеліск. 12. Плетора. 14. Саркома. 15. Ангіома. 16. Казан. 19. Шанс. 20. Вовк. 21. Ліса. 22. Раут. 23. Джин. 24. Рука.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».