Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №5

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Пасажир літака, вертольота. 7. Форма залежності, за якої одна держава визначає і здійснює зовнішні відносини іншої держави, бере на себе захист її території та фактично ставить під свій контроль її внутрішні справи через свого резидента. 10. Той, хто любить добре поїсти. 13. У давньогрецькій міфології — богиня перемоги у боях та змаганнях. 14. Захист, заступництво. 15. Вузький і довгий спортивний човен для змагань з академічної греблі. 16. Леді ... (амер. співачка). 17. Найдрібніша світна частинка тіла, що горить, жевріє. 18. Спосіб, характер ходи, бігу коня. 19. Цифра, що означає відсутність величини, а при підставлянні її до іншого числа справа означає збільшення його в десять разів. 22. Дистанція сто метрів у спортивних змаганнях з бігу, плавання тощо. 26. Місто в Мексиці.

За вертикаллю:
1. Аналого-цифровий перетворювач. 2. Ярмо. 3. Шерстяне або напівшерстяне покривало, переважно з торочками, що його використовують як хустку або ковдру. 4. Найголовніше, основне в кому-, чому-небудь. 5. Масляниста, нерозчинна у воді речовина, що входить до складу організму людини, тварини й рослини. 6. Обрис і розріз губ. 8. Запалення корінців спинномозкових нервів у людини. 9. Той, хто хворіє на алкоголізм. 11. Густий поживний напій, що його виготовляють із молока спиртовим і молочнокислим бродінням. 12. Знаряддя для чищення, чесання, обмітання і т. ін. у вигляді плоскої колодки або дощечки з густо набитою на неї щетиною чи матеріалом, що замінює її. 13. Револьвер особливої системи з обертовим барабаном. 20. Людина, яка часто, багато плаче. 21. Щипковий музичний інструмент, що має форму трикутної рами з натягнутими на ній струнами. 22. Прісноводна промислова риба родини лососевих. 23. Жаляча комаха. 24. Естрадний ансамбль, що поєднує виконання музики і спів. 25. Група довгохвостих папуг.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Авіапасажир. 7. Протекторат. 10. Їдок. 13. Ніка. 14. Егіда. 15. Скіф. 16. Гага. 17. Іскра. 18. Алюр. 19. Нуль. 22. Стометрівка. 26. Гвадалахара.

За вертикаллю:
1. Ацп. 2. Іго. 3. Плед. 4. Суть. 5. Жир. 6. Рот. 8. Радикуліт. 9. Алкоголік. 11. Кефір. 12. Щітка. 13. Наган. 20. Рева. 21. Арфа. 22. Сиг. 23. Оса. 24. Віа. 25. Ара.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».