Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №6

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Те саме, що магометанин. 7. Легке покривало, яким жінки-мусульманки запинаються з голови до ніг, залишаючи відкритими лише очі. 8. Довгий дерев'яний держак з двома металевими заокругленими ріжками на кінці, якими беруть і ставлять у піч або виймають з неї горщики, чавуни і т. ін. 9. Сімнадцята літера грузинської абетки. 11. Велика кількість однорідних предметів, вертикально складених один на одний. 14. Представник основного населення Передньої Азії та Північної Африки. 16. Пристрій для зв'язку між засобами обробки інформації (комп'ютерами, телефаксами і т. ін.), зазвичай за допомогою телефонних ліній. 17. Північноатлантичний Альянс. 18. Вид чоловічої стрижки. 19. Держава в Північній Європі, одна з трьох країн Балтії, розташованих на східному узбережжі Балтійського моря. 20. Різноманітної форми посудина, що використовується для квітів, фруктів, солодощів і т. ін. або як декоративна річ. 22. Пошкодження тканин тіла або внутрішніх органів людини, тварини чим-небудь. 24. Бойовий заклик під час атаки. 26. Легкий малопотужний мотоцикл, що має також педальний привод. 27. Густий дрібний дощ, краплини якого немов перебувають у завислому стані. 29. Продукти харчування та напої.

За вертикаллю:
1. Старовинна холодна зброя у вигляді двосічного прямого довгого клинка з рукояткою. 2. Упряж для їзди верхи — сидіння для вершника, яке прикріплюють на спині коня, мула і т. ін. 3. Річка на заході Франції, ліва притока Сарта. 4. І Чорне, і Середземне. 5. Те, що утворюється від неповного згоряння палива, мастила і т. ін. 6. Частина доби. 10. Фінансовий інспектор, контролер. 12. Рослина з однорічними зеленими м'якими пагінцями, які не дерев'яніють. 13. Липкий пахучий сік, що виділяється хвойними і деякими іншими рослинами. 14. Велике приміщення для зберігання зерна. 15. Довгий мотузок із зашморгом на кінці. 21. Певна кількість продуктів, матеріалів і т. ін., заготовлених заздалегідь для використання у разі потреби. 23. Тривога, ґвалт, паніка. 24. Різкий сильний поштовх, що утворюється внаслідок короткочасного зіткнення рухомого тіла з яким-небудь іншим тілом. 25. Бог Сонця — один з головних богів у давньоєгипетській релігії. 26. Чаклун. 28. Художній фільм режисера Олександра Іванівського (кіностудія «Радянське кіно», 1928 р.).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Мусульманин. 7. Чадра. 8. Рогач. 9. Рае. 11. Стос. 14. Араб. 16. Модем. 17. Нато. 18. Бокс. 19. Литва. 20. Ваза. 22. Рана. 24. Ура. 26. Мопед. 27. Мряка. 29. Гастрономія.

За вертикаллю:
1. Меч. 2. Сідло. 3. Ліар. 4. Море. 5. Нагар. 6. Ніч. 10. Аудитор. 12. Трава. 13. Смола. 14. Амбар. 15. Аркан. 21. Запас. 23. Алярм. 24. Удар. 25. Амон. 26. Маг. 28. Ася.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».