Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №7

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Сукупність коштів (майно, гроші, нерухомість), що приносять прибуток. 7. Муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна. 8. Швейцарський психоаналітик, психолог, філософ культури, родоначальник аналітичної психології. 9. Грубий заборонений прийом у грі, персональна помилка. 10. Самець корови. 11. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 13. Австралійський страус. 15. Партія гри в тенісі та деяких інших спортивних іграх. 19. Наукова праця, в якій досліджується яке-небудь питання. 21. Трав'яниста лікарська рослина з квітками, схожими на наперсток. 24. Заглиблення в землі. 26. Жаляча комаха. 28. Титул монарха, феодального правителя в багатьох країнах Сходу в середні віки, а також особа, що мала цей титул. 30. Німецьке авто. 31. Задня, зворотна частина, сторона чого-небудь. 32. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 33. Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 34. У деяких країнах — одне з найвищих державних звань, а також особа, що має це звання.

За вертикаллю:
1. Піщаний горб, що наноситься вітром. 2. Велика валіза або дорожня сумка з декількома відділеннями. 3. Безліса рівнина, рівний великий простір. 4. У первісних та відсталих племен і народів релігійна заборона, порушення якої, за забобонними уявленнями людей, неминуче спричиняє тяжке покарання. 5. Позначення чого-небудь надзвичайно розкішного, вигідного, доброякісного. 6. Напівдорогоцінний кварцовий камінь. 12. Статус-... . 14. Лісовий південний птах ряду горобцеподібних, що живиться здебільшого квітковим нектаром. 16. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 17. Рід багаторічних трав'янистих рослин родини мальвових, який застосовують у медицині та ветеринарії. 18. Старовинна українська найдрібніша монета польського походження. 19. Слово, що додається до імен знатних чоловіків в Іспанії. 20. Зла баба-чаклунка. 22. Автоматизоване робоче місце. 23. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 24. У давньогрецькій міфології — герой, який очолював похід аргонавтів по золоте руно. 25. Верхня плита капітелі колони класичних ордерів, підкладка під архітрав. 26. Одне з дванадцяти сузір'їв зодіаку. 27. Кораловий острів кільцеподібної форми. 28. Хімічний елемент, галоген (Cl). 29. У давньогрецькій міфології — богиня перемоги у боях та змаганнях.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Капітал. 7. Юро. 8. Юнг. 9. Фол. 10. Бик. 11. Акр. 13. Ему. 15. Сет. 19. Дослідження. 21. Наперстянка. 24. Яма. 26. Оса. 28. Хан. 30. Бмв. 31. Тил. 32. Ода. 33. Орк. 34. Канцлер.

За вертикаллю:
1. Дюна. 2. Кофр. 3. Поле. 4. Табу. 5. Люкс. 6. Агат. 12. Кво. 14. Медосос. 16. Еон. 17. Алтея. 18. Шеляг. 19. Дон. 20. Яга. 22. Арм. 23. Каа. 24. Ясон. 25. Абак. 26. Овен. 27. Атол. 28. Хлор. 29. Ніка.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».