Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №8

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Фахівець з органічної хімії. 7. Ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги. 8. Трав'яниста рослина родини злакових, зерна якої є цінним харчовим продуктом, а солома використовується як сировина у легкій промисловості. 9. Рос. авто. 10. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 11. Всесвітня продовольча програма ООН. 13. Людина, пристрасно віддана якій-небудь справі, захоплена якоюсь ідеєю. 15. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 19. Зведення в єдине ціле (в кодекс) різних правових законів, постанов тощо. 20. Процес утворення і розвитку органів тварин і рослин. 21. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 23. ...-птиця. 25. Скотленд-... . 27. Найвищий пік Криту. 28. Амплітудно-частотна характеристика. 29. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 30. Хвойне вічнозелене дерево або чагарник із твердою бурувато-червоною деревиною. 31. Захист.

За вертикаллю:
1. Східна страва з вареного рису і шматочків м'яса або риби із прянощами чи з фруктами, овочами. 2. Рів із земляним насипом, валом навколо чого-небудь. 3. У Західній Європі та дореволюційній Росії — дворянський титул (середній між князем і бароном). 4. Хімічний елемент (Ne). 5. Клітка на чомусь. 6. «Хіба ревуть воли, як ... повні?» (Панас Мирний). 12. Розвиток по висхідній лінії, удосконалення в цьому процесі, перехід від нижчого до вищого, від простого до більш складного. 14. Штат у СШУ. 16. Оздоблена дорогоцінним камінням та різьбленням палиця, що є символом, знаком царської влади. 17. Рід великих м'яких меблів. 18. Арена цирку. 21. Фігура, що має вигляд витягнутого круга. 22. Матерія, речовина, що так чи інакше обмежена в просторі. 23. Гостра частина органа захисту або нападу деяких комах, якою вони жалять. 24. Примітивне знаряддя для оранки землі. 25. Спортивне або туристське моторне, вітрильне чи вітрильно-моторне судно. 26. Хімічний препарат у вигляді порошку, що використовується для знищення шкідливих комах.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Органік. 7. Лук. 8. Рис. 9. Ока. 10. Ода. 11. Впп. 13. Фан. 15. Тса. 19. Кодифікація. 20. Органогенез. 21. Ост. 23. Жар. 25. Ярд. 27. Іда. 28. Ачх. 29. Аул. 30. Тис. 31. Оборона.

За вертикаллю:
1. Плов. 2. Окоп. 3. Граф. 4. Неон. 5. Крат. 6. Ясла. 12. Прогрес. 14. Арізона. 16. Скіпетр. 17. Диван. 18. Манеж. 21. Овал. 22. Тіло. 23. Жало. 24. Рало. 25. Яхта. 26. Дуст.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».