Кроссворд на украинском языке (11 на 13 клеток) №9

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Врізування і вклеювання в поверхню предмета шматочків інших матеріалів для оздоблення його. 7. Густі, важкопрохідні, заболочені тропічні й субтропічні вічнозелені ліси. 8. Голова міської адміністрації. 10. Звук, що утворюється періодичним коливанням повітря і відзначається певною висотою. 15. Геометрична фігура, ламана гранична лінія якої утворює шість кутів. 16. Вищий командний склад армії. 17. Бронетранспортер. 21. Старовинна французька міра довжини, що дорівнює приблизно 4,5 км. 23. Лінія на карті, що сполучає місця з однаковим атмосферним тиском. 24. Один із напрямів християнського протестантського віросповідання, який виник у першій половині 16 ст. в Німеччині під час Реформації на основі вчення теолога й філософа Мартіна Лютера, як протест бюргерства проти засилля католиків.

За вертикаллю:
1. Те саме, що родзинки. 2. Південне вічнозелене хвойне дерево. 3. Поранення, отримане внаслідок дії зубів, жала і т. ін. 4. Великий хижий звір родини котячих жовтогарячого забарвлення з чорними смугами. 5. Квіти (пелюстки) на рослині в період цвітіння. 6. Дерево родини маслинових з перистим листям і міцною деревиною. 9. Складова частина чого-небудь. 11. Те саме, що монастир. 12. Стан організму, що виявляється у формі напруження або специфічних пристосувальних реакцій у відповідь на дію зовнішніх або внутрішніх факторів. 13. Відповідно обладнане місце, будівля або приміщення для зберігання чого-небудь (продуктів, матеріалів і т. ін.). 14. Незамурована частина стіни, споруди, різної форми і призначення. 17. Невеликий дорожній сундук, коробка з випуклою кришкою. 18. Збільшення розмірів внаслідок життєвого процесу (про людину, тварину, рослину і т. ін.). 19. Велика валіза або дорожня сумка з декількома відділеннями. 20. Музичний інструмент. 21. Графство на сході Ірландії. 22. Офіційна валюта 18 з 28 держав Європейського Союзу, відомих також як Єврозона.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Інкрустація. 7. Джунглі. 8. Мер. 10. Тон. 15. Шестикутник. 16. Генералітет. 17. Бтр. 21. Льє. 23. Ізобара. 24. Лютеранство.

За вертикаллю:
1. Ізюм. 2. Кедр. 3. Укус. 4. Тигр. 5. Цвіт. 6. Ясен. 9. Елемент. 11. Обитель. 12. Стрес. 13. Склад. 14. Отвір. 17. Баул. 18. Ріст. 19. Кофр. 20. Баян. 21. Лаут. 22. Євро.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».