Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №1

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Смолоскип. 4. Холодна, перев. кавалерійська, зброя з зігнутим сталевим лезом і гострим кінцем. 7. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 8. Сукупність виробничих відносин, що становлять економічну структуру суспільства. 9. Хижа тварина. 10. Той, хто здійснює смертні вироки або тілесне покарання, бере на тортури. 11. Змія родини гадюкових. 12. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 13. Кінцева частина всіх горизонтальних або похилих рангоутних дерев. 16. Художній фільм режисера Олександра Іванівського (кіностудія «Радянське кіно», 1928 р.). 18. ... Шевченко. 20. Бакенбарди. 21. Родинний союз, співжиття чоловіка й жінки за взаємною згодою. 22. Літера грецького алфавіту. 23. Загальний тяжкий розлад життєво важливих функцій організму, спричинений порушенням нервової регуляції життєво важливих процесів. 25. Звання духовної особи, служителя культу. . 27. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 29. Тривалість життя людини, тварини, рослини. 30. Протилежне добру. 31. ... Паузіні (італійська співачка). 32. Британське авто. 33. Рід безхребетних тварин ряду десятиногих ракоподібних. 34. Сигнал тривоги у випадку якого-небудь нещастя. 35. Південна трав'яниста, рідше кущова рослина з великими зубчастими листками.

За вертикаллю:
1. Нерозчинний білок крові, що утворюється під час її зсідання. 2. Стратовулкан, найсхідніший п'ятитисячник Кавказу. 3. Доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь. 4. Система підземних споруд, де добувають корисні копалини. 5. Робить мед. 6. Печера. 14. Штат на півночі центральної частини США. 15. Лід. 17. Прозорий шаруватий мінерал класу силікатів, що широко використовується в техніці. 18. Хвойне вічнозелене дерево або чагарник із твердою бурувато-червоною деревиною. 19. Сполучені Штати. 23. Пристрій, за допомогою якого виготовляють однакові за формою, розміром і т. ін. деталі та вироби при їх серійному чи масовому виробництві. 24. Першовідкривач Америки. 25. Складні, тяжкі обставини, труднощі. 26. Сіль або ефір нітратної кислоти. 28. Сильне захоплення чим-небудь; запал, завзяття. 29. Про хлопця, який наслідує вояків (ірон.).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Факел. 4. Шабля. 7. Ага. 8. Базис. 9. Хижак. 10. Кат. 11. Ефа. 12. Аул. 13. Нок. 16. Ася. 18. Тарас. 20. Баки. 21. Шлюб. 22. Сигма. 23. Шок. 25. Сан. 27. Ода. 29. Вік. 30. Зло. 31. Лаура. 32. Ягуар. 33. Рак. 34. Набат. 35. Акант.

За вертикаллю:
1. Фібрин. 2. Казбек. 3. Ласка. 4. Шахта. 5. Бджола. 6. Яскиня. 14. Огайо. 15. Крига. 17. Слюда. 18. Тис. 19. Сша. 23. Шаблон. 24. Колумб. 25. Скрута. 26. Нітрат. 28. Азарт. 29. Вояка.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».