Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №10

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Рідина, що міститься в клітинах, тканинах і порожнинах рослинних і тваринних організмів. 4. Автономна Республіка Крим. 7. Обрис і розріз губ. 8. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 9. У киргизів і алтайців — селище кочового типу, що складається з однієї або декількох юрт. 10. Вал, коток, циліндр, що обертається. 11. Популярна пісня, мелодія, платівка. 12. Курортне селище на чорноморському узбережжі Кавказу в Лазарівському районі міста Сочі, за 18 км від центру. 13. Вузький край, кромка чого-небудь. 14. Зрізана навскіс бічна грань чого-небудь. 15. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 17. У Давній Греції — музичний жанр, присвячений Аполлону. 19. Прилад для освітлення. 22. Відокремлений від м'яса підшкірний свинячий жир, що зберігається солоним і вживається сирим, смаженим чи вареним. 23. Гідрогенокарбонат натрію — білий кристалічний порошок, що його використовують у медицині та кулінарії. 24. Невелика закрита металева посудина для рідини. 27. Рілля, залишена на одне літо без посіву з метою поліпшення якості землі для наступного посіву озимих. 29. Китайська Народна Республіка. 31. Велике з'єднання військових кораблів чи літаків військового повітряного флоту одного або різних класів. 32. Ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги. 33. В релігії давніх єгиптян — богиня неба, дружина бога землі Геба. 34. 2+1. 35. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 36. Фон. 37. Плосковерхі плато або останці, звичайно з крутими чи обривистими схилами, головним чином у Середній Азії. 38. Пристосування для обливання тіла водяними струминками. 39. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 40. Група довгохвостих папуг.

За вертикаллю:
1. Те саме, що кріль. 2. Повторюване у вірші поєднання кількох віршових рядків, пов'язаних між собою певною системою рим та інтонацією. 3. Невеличке ліжечко для спання і колисання дитини. 4. У пізньоантичній філософії — прообраз, ідея. 5. Невелика акула, що живе в Чорному морі. 6. Книга або зошит з чистими листками для малювання. 16. Місто на Чорноморському узбережжі Кавказа, РФ. 18. Почесна відзнака, нагорода за військові, трудові або інші заслуги. 19. Частина обличчя. 20. Старовинна холодна зброя у вигляді двосічного прямого довгого клинка з рукояткою. 21. Автоматизована система керування. 25. Північний полярний регіон Землі. 26. Невеликий гризун родини полівкових, що веде напівводяний спосіб життя і має цінне блискуче густе хутро бурого кольору. 27. Великий, багатий будинок із численними кімнатами. 28. Особа, яка очолює вищий навчальний заклад. 29. Країна, що займає північну частину Північної Америки. 30. Орган самоврядування в містах феодальної Західної Європи.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Сік. 4. Арк. 7. Рот. 8. Оар. 9. Аїл. 10. Рол. 11. Хіт. 12. Лоо. 13. Руб. 14. Фасетка. 15. Каа. 17. Ном. 19. Лампа. 22. Сало. 23. Сода. 24. Бачок. 27. Пар. 29. Кнр. 31. Ескадра. 32. Лук. 33. Нут. 34. Три. 35. Тса. 36. Тло. 37. Кир. 38. Душ. 39. Ржа. 40. Ара.

За вертикаллю:
1. Кролик. 2. Строфа. 3. Колиска. 4. Архетип. 5. Катран. 6. Альбом. 16. Анапа. 18. Орден. 19. Лоб. 20. Меч. 21. Аск. 25. Арктика. 26. Ондатра. 27. Палата. 28. Ректор. 29. Канада. 30. Ратуша.


Профессиональное создание, изготовление и оптимизация сайтов — это azinnov.com

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».