Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №11

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Велика сітка, що має форму мішка, для ловлення морської риби з невеликих суден — траулерів. 5. У білорусів — людина, зв'язана з ким-небудь дружбою, довір'ям. 7. Апостол від сімдесяти, учень апостола Павла. 8. Сільськогосподарське знаряддя для зрізання злаків, трави і т. ін. при корені. 10. Сорт білої глини, що йде на виготовлення посуду. 13. Рідка страва, що являє собою переважно м'ясний, рибний або грибний відвар з овочами, крупами і т. ін. 15. Маслянистий залишок від нафти після відгону з неї гасу, бензину та газоліну. 16. Муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер. 17. Місце у річці, морі і т. ін. з круговим рухом води, що утворюється внаслідок дії протилежних течій. 18. Форма спільності людей за первіснообщинного ладу, господарське і соціальне об'єднання кровних родичів. 19. Орган зору. 20. Западати в .... 21. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 22. Навісна палуба морського або річкового корабля. 23. Російське авто. 24. Партія гри в тенісі та деяких інших спортивних іграх. 25. Підвищення в церкві перед так званими царськими вратами, з якого виголошуються проповіді. 26. Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Бога чи святого, якому поклоняються віруючі. 27. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 29. Перша людина. 32. Гострий психоз, що виникає після переляку. 34. Непрозора склувата маса, якою покривають металеві та керамічні предмети для оберігання їх від впливу кислот і лугів або для прикрашення. 35. Розрив товщі шарів гірських порід і опускання їх. 36. Офіційна валюта 18 з 28 держав Європейського Союзу, відомих також як Єврозона.

За вертикаллю:
2. Сімнадцята літера грузинської абетки. 3. Бруд, що вкриває спітніле, довго не мите тіло. 4. Страва з дрібно нарізаного м'яса, тушкованого з овочами. 5. Станція технічного обслуговування. 6. Настінний свічник або держак для лампи. 8. Цілковита віддача всіх своїх сил, знань, здібностей, зусиль. 9. Лист або рулон паперу, на якому надруковано виведену з ЕОМ інформацію. 11. Первісна сутність чого-небудь. 12. Патологічний процес, який виникає внаслідок пошкодження судин та втрати частини крові. 13. Колишні, давно минулі часи. 14. Збирання плодів. 28. Сукупність предметів, явищ, що мають спільні ознаки, однакові якості. 30. Служитель православної церкви, що допомагає священику під час богослужіння. 31. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів. 32. Старовинна французька міра довжини, що дорівнює приблизно 4,5 км. 33. Туристична подорож за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Трал. 5. Сябр. 7. Ераст. 8. Серп. 10. Опак. 13. Суп. 15. Мазут. 16. Лорло. 17. Вир. 18. Рід. 19. Око. 20. Ухо. 21. Оно. 22. Дек. 23. Ваз. 24. Сет. 25. Амвон. 26. Ікона. 27. Акр. 29. Адам. 32. Лата. 34. Емаль. 35. Скид. 36. Євро.

За вертикаллю:
2. Рае. 3. Леп. 4. Рагу. 5. Сто. 6. Бра. 8. Самовіддача. 9. Роздруківка. 11. Першооснова. 12. Крововтрата. 13. Старовина. 14. Плодозбір. 28. Клас. 30. Дяк. 31. Мед. 32. Льє. 33. Тур.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».