Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №12

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Бог Сонця — один з головних богів у давньоєгипетській релігії. 5. Бокові стінки (або нижня частина їх) якогось циліндричного виробу. 9. Ріка в Єгипті. 10. Тривалість життя людини, тварини, рослини. 12. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези. 13. Машина для перетворення механічної енергії в електричну. 14. Рілля, залишена на одне літо без посіву з метою поліпшення якості землі для наступного посіву озимих. 15. У давньоримській міфології — бог кохання, якого зображали крилатим хлопчиком з луком і стрілами. 18. Нижня розширена частина колони або стовпа. 21. Важкий предмет, що кладеться на що-небудь для постійного тиснення. 23. Спеціальне звання, чин. 25. Академія технологічних наук. 26. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 28. Станція технічного обслуговування. 29. Місто в Японії, в префектурі Сідзуока. 30. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 31. Товстий загострений з одного кінця металевий стрижень, яким ламають, розбивають що-небудь тверде. 33. Радянська і російська фінансова піраміда, організована Сергієм Мавроді. 35. Рід безхребетних тварин ряду десятиногих ракоподібних. 37. Різновид примітивного знаряддя, зброї у вигляді насадженого на держак металевого бруска. 39. Невелика будівля для господарських потреб, для захисту від негоди та ін. 40. Держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострову. 42. Давньоскандинавське і давньоірландське епічне сказання про легендарних героїв та історичних діячів, що має прозову форму з віршованими вставками. 43. Гора в Західній Африці, на території Того. 45. Явище, подія, факт і т. ін., що пов'язані з чим-небудь, супроводять або викликають що-небудь, впливають на щось. 48. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 49. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 50. Швейцарський психоаналітик, психолог, філософ культури, родоначальник аналітичної психології. 52. Безхвоста мавпа родини макак. 53. Спортивне або туристське моторне, вітрильне чи вітрильно-моторне судно.

За вертикаллю:
1. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 2. Особа або тварина, яка здійснює міграцію з одного місцеперебування в інше. 3. Ай, ого (поет.). 4. Найдавніший струнний щипковий музичний інструмент. 6. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Східні Піренеї. 7. Слухач курсів. 8. Стара назва літери «а». 10. Дикий кабан. 11. Виїмка, рівчак, вирізьблені або витиснуті спеціальним знаряддям на поверхні чого-небудь. 16. Найменша кількість чого-небудь. 17. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 19. Міра земельної площі. 20. Сніговий замет. 21. Висловлена у стислій формі ідея, політична вимога, завдання. 22. Сімнадцята літера грецької абетки. 24. Переслідування з метою спіймати. 26. Електронна обчислювальна машина. 27. У Давній Греції — музичний жанр, присвячений Аполлону. 32. Захист. 34. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 36. Дорогоцінний камінь. 38. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 39. Здивування, здогад. 41. Північноатлантичний Альянс. 42. Столиця і головний порт Фіджі, на острові Віті-Леву. 44. Держава в Західній Африці, відома раніше під назвою Золотий Берег. 46. У релігійних віруваннях — творець, що створив світ і керує ним та вчинками людей. 47. Здатність людини і тварин сприймати й розрізняти різні запахи. 48. Міжнародна одиниця електричного опору. 51. Відгук на звертання.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Амон. 5. Юбка. 9. Ніл. 10. Вік. 12. Ауз. 13. Генератор. 14. Пар. 15. Амур. 18. База. 21. Гніт. 23. Ранг. 25. Атн. 26. Еон. 28. Сто. 29. Іто. 30. Ост. 31. Лом. 33. Ммм. 35. Рак. 37. Обух. 39. Буда. 40. Оман. 42. Сага. 43. Агу. 45. Обставина. 48. Оно. 49. Она. 50. Юнг. 52. Маго. 53. Яхта.

За вертикаллю:
1. Ан. 2. Мігрант. 3. Оле. 4. Ліра. 6. Бао. 7. Курсант. 8. Аз. 10. Вепр. 11. Карб. 16. Мінімум. 17. Ут. 19. Ар. 20. Заструг. 21. Гасло. 22. Ро. 24. Гонка. 26. Еом. 27. Ном. 32. Оборона. 34. Мі. 36. Адамант. 38. Ха. 39. Ба. 41. Нато. 42. Сува. 44. Гана. 46. Бог. 47. Нюх. 48. Ом. 51. Га.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».