Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №13

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Послідовник схоластики. 8. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 10. Мінський автомобільний завод. 11. Партія гри в тенісі та деяких інших спортивних іграх. 13. Розділовий знак, що має форму гачка. 15. Горда, пихата людина. 16. Місто, де розташован головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. 19. Стародавня посудина для пиття (найчастіше для вина) у вигляді рога, іноді з невеликим отвором у нижній вузькій частині. 21. Попереднє оголошення про наступний спектакль, фільм, лекцію та ін. 23. Титул монарха в деяких країнах. 25. Місто в Японії, в префектурі Сідзуока. 26. Свійська тварина родини котячих, що знищує мишей і щурів. 27. Невеликий човен. 29. Орган зору. 31. Неповна рима, в якій співзвучні тільки наголошені голосні звуки. 32. В Англії, США та в деяких інших країнах — ввічливе звертання до чоловіка. 34. Член англійської політичної партії XVII—XIX ст., попередниці англійської ліберальної партії. 35. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 37. Плосковерхі плато або останці, звичайно з крутими чи обривистими схилами, головним чином у Середній Азії. 39. Збільшення розмірів щитоподібної залози. 40. Прем'єр-міністр Іспанії з 05.05.1996 р. по 17.04.2004 р. (новий консерватизм). 42. Держава в Гімалаях в Південній Азії. 43. Висівання, сівба. 45. ... Рамазотті (італійський співак). 47. Тулуб, корпус людини. 50. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 51. Асоціація українських банків. 53. Представник групи ймовірно слов'янських племен, що згадуються візантійськими авторами з 4 ст. до початку 7 ст. 54. Слухач курсів.

За вертикаллю:
1. Кінцева частина всіх горизонтальних або похилих рангоутних дерев. 2. Велика прісноводна хижа безлуска риба родини сомових з кількома парами вусів. 3. Міжнародна одиниця електричного опору. 4. Розплавлена силікатна маса, що виливається на земну поверхню під час виверження вулкана. 5. Стара назва літери «а». 6. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 7. Штат у США. 9. Інструмент для різання, стриження, що складається з двох навхрест з'єднаних ножів з ручками у вигляді кілець. 12. Представник сибірського малочисельного корінного народу, що живе в Росії, Китаї і Монголії. 14. Колишня дрібна монета Ізраїлю, що дорівнювала 1/100 ізраїльського фунта. 15. Заміжня поміщиця в старих Польщі, Литві, дореволюційних Україні та Білорусі. 17. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 18. Відгук на звертання. 20. Представник основного населення Татарстану. 22. Медичний інструмент для огляду і дослідження зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки. 24. Загальна назва речовин, здатних вступати в реакції обміну іонами при контакті з розчинами електролітів. 26. Те саме, що шматок. 27. Святий ... (старозавітній праведник). 28. Навігаційний прилад для вимірювання швидкості руху судна або пройденого ним шляху. 30. Рос. авто. 33. Найвища якість. 36. Столиця Республіки Хакасія (Росія). 38. Олійна та кормова трав'яниста рослина родини хрестоцвітих з яскраво-жовтими квітками. 39. У давньогрецькій міфології бог неба, грому і блискавок, що відає усім світом. 41. Сімнадцята літера грецької абетки. 42. Вираження заперечення співрозмовникові. 44. Василь ... (український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник). 45. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 46. Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 48. Представник народності іранської мовної групи, що живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 49. Російська телекомпанія. 51. Міра земельної площі. 52. Здивування, здогад.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Схоласт. 8. Оно. 10. Маз. 11. Сет. 13. Кома. 15. Пава. 16. Гаага. 19. Ритон. 21. Анонс. 23. Цар. 25. Іто. 26. Кіт. 27. Йол. 29. Око. 31. Асонанс. 32. Сер. 34. Віг. 35. Каа. 37. Кир. 39. Зоб. 40. Аснар. 42. Непал. 43. Посів. 45. Ерос. 47. Стан. 50. Оар. 51. Ауб. 53. Ант. 54. Курсант.

За вертикаллю:
1. Нок. 2. Сом. 3. Ом. 4. Лава. 5. Аз. 6. Тса. 7. Юта. 9. Ножиці. 12. Евенок. 14. Агор. 15. Пані. 17. Ан. 18. Га. 20. Татарин. 22. Отоскоп. 24. Іоніт. 26. Кус. 27. Йов. 28. Лаг. 30. Ока. 33. Екстра. 36. Абакан. 38. Рапс. 39. Зевс. 41. Ро. 42. Ні. 44. Стус. 45. Еон. 46. Орк. 48. Тат. 49. Нтв. 51. Ар. 52. Ба.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».