Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №14

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. У давньогрецькій міфології — істота з кінським тулубом і людською головою та грудьми. 8. Вал, коток, циліндр, що обертається. 10. Електрично заряджена частинка. 11. Представник групи ймовірно слов'янських племен, що згадуються візантійськими авторами з 4 ст. до початку 7 ст. 13. Графство на сході Ірландії. 15. Велика хижа неотруйна змія. 16. Поєднання подій, явищ і т. ін. 18. Перша людина. 19. Києво-Печерська .... 21. Столиця Норвегії. 23. Спортивне змагання на спеціально підготовлених стандартних автомобілях або мотоциклах за заданим режимом руху. 26. Дрібна паразитична комаха, яка живиться соком рослин. 28. Те саме, що магометанин. 29. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 30. Національний історичний архів Білорусі. 33. Печероподібна заглибина чи порожнина у земній корі природного або штучного характеру. 35. Заглиблення в ґрунті, по якому тече річка, струмок і т. ін. 38. Клітка на чомусь. 40. Упряж для робочої великої рогатої худоби, зроблена з дерев'яних брусків, з'єднаних у вигляді рами, яку одягають на шию тварин і замикають занозами. 42. Представник основного населення Греції. 44. Кораловий острів в Індійському океані, найпівнічніший з Сейшельского архіпелагу. 46. За релігійними уявленнями — місце, де блаженствують праведники після смерті. 47. Вузький край, кромка чого-небудь. 49. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез. 50. Картина разом із бутафорським планом (фігурами людей, макетами різних предметів і т. ін.) для підсилення загального враження.

За вертикаллю:
1. У середньовічній Скандинавії — знатна людина. 2. Громадська організація, що об'єднує людей певного кола, професії для спільного відпочинку, розваг, занять спортом і т. ін. 3. Вираження заперечення співрозмовникові. 4. Верхній кінець щогли або стеньги (на судні). 5. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 6. Верховна .... 7. Російська телекомпанія. 9. Родюче місце в пустелі або напівпустелі з буйною рослинністю і прісною водою. 12. Осади на дні водоймищ із найдрібніших частинок мінеральних та органічних речовин. 14. Матерія, речовина, що так чи інакше обмежена в просторі. 15. Різкий сильний поштовх, що утворюється внаслідок короткочасного зіткнення рухомого тіла з яким-небудь іншим тілом. 17. Відгук на звертання. 18. Міра земельної площі. 20. Столиця Литви. 21. Одержання кого-, що-небудь натомість віддаваного. 22. Прив'язана до вудлища довга міцна нитка (з волосин коня, шовку і т. ін.), на кінці якої прикріплено риболовецький гачок. 24. Прем'єр-міністр Іспанії з 05.05.1996 р. по 17.04.2004 р. (новий консерватизм). 25. Загальна назва речовин, здатних вступати в реакції обміну іонами при контакті з розчинами електролітів. 26. Фон. 27. Заглиблення в землі. 31. Найдрібніша світна частинка тіла, що горить, жевріє. 32. Нестача чогось, відсутність кого-, чого-небудь. 33. Випуклість на спині, на грудях людини, що утворюється внаслідок викривлення хребта або грудної клітки. 34. Те, на що спираються або на що можна спертися. 36. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 37. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 39. Прибережний водний простір, придатний для стоянки суден на якорі. 41. Райцентр у Чернігівської області, на березі однойменної ріки. 42. ... з вогнем. 43. Туристична подорож за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг. 45. Служитель православної церкви, що допомагає священику під час богослужіння. 47. Сімнадцята літера грецької абетки. 48. Здивування, здогад.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Кентавр. 8. Рол. 10. Іон. 11. Ант. 13. Лаут. 15. Удав. 16. Збіг. 18. Адам. 19. Лавра. 21. Осло. 23. Ралі. 26. Тля. 28. Мусульманин. 29. Она. 30. Ніаб. 33. Грот. 35. Русло. 38. Крат. 40. Ярмо. 42. Грек. 44. Берд. 46. Рай. 47. Руб. 49. Ная. 50. Діорама.

За вертикаллю:
1. Ярл. 2. Клуб. 3. Ні. 4. Топ. 5. Ан. 6. Рада. 7. Нтв. 9. Оазис. 12. Намул. 14. Тіло. 15. Удар. 17. Га. 18. Ар. 20. Вільнюс. 21. Обмін. 22. Ліска. 24. Аснар. 25. Іоніт. 26. Тло. 27. Яма. 31. Іскра. 32. Брак. 33. Горб. 34. Опора. 36. Ут. 37. Ля. 39. Рейд. 41. Мена. 42. Гра. 43. Тур. 45. Дяк. 47. Ро. 48. Ба.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».