Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №15

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Доброякісна пухлина, що розвивається з кровоносних або лімфатичних судин. 8. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 10. Автоматизоване робоче місце. 11. В релігії Стародавнього Єгипту — бог Сонця. 13. Адміністративна комуна в Швеції. 15. Те саме, що нудьга. 16. Різноманітної форми посудина, що використовується для квітів, фруктів, солодощів і т. ін. або як декоративна річ. 18. Плетена булка видовженої форми. 20. Найбільший духовий клавішний музичний інструмент, що складається з набору труб, у які нагнітається повітря. 23. Клітка на чомусь. 26. Чоловічий верхній одяг громадян у Стародавньому Римі. 29. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений серед народів Закавказзя, Ірану, Афганістану та інших країн. 30. Генетично модифікований організм. 32. Настінний свічник або держак для лампи. 33. Релігійно-етичний рух, що виник на початку 18 ст. в Англії, а згодом поширився у вигляді таємних товариств в інших країнах Європи. 34. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 35. Представник народності іранської мовної групи, що живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 36. Представник групи ймовірно слов'янських племен, що згадуються візантійськими авторами з 4 ст. до початку 7 ст. 38. Північноатлантичний Альянс. 40. Багаторічна тропічна й субтропічна трав'яниста рослина з довгастим м'ясистим листям, укритим по краю шипами. 41. Країна на Середньому Сході. 44. Багато оздоблене крісло на спеціальному підвищенні — місце монарха під час урочистих церемоній у палаці. 46. Одночасний постріл з кількох рушниць, гармат і т. ін. 49. Негр. 51. Співець-поет у стародавніх кельтів. 53. Пластоподібний інтрузив, що застигає у товщах гірських порід. 54. Вузький край, кромка чого-небудь. 56. Оборонна споруда для прикриття артилерійської зброї та її обслуги. 57. Лінія на карті, що сполучає місця з однаковим атмосферним тиском.

За вертикаллю:
1. Слово, що додається до імен знатних чоловіків в Іспанії. 2. Декоративна споруда у вигляді брами, що завершується склепінням. 3. Відгук на звертання. 4. Ірландська республіканська армія. 5. Міжнародна одиниця електричного опору. 6. Представник народу, який проживає в південно-східному Дагестані. 7. Бойовий заклик під час атаки. 9. ... Евальд (естонський композитор). 12. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 14. Проста речовина елемента Нітрогену. 15. Місто та муніципалітет у Франції, адміністративний центр регіону Пеї-де-ла-Луар та департаменту Атлантична Луара. 17. Міра земельної площі. 18. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 19. Невідома величина. 21. Спортсмен, який займається гімнастикою. 22. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 24. Пристрій на стволі вогнепальної зброї для прицілу. 25. Сильне захоплення чим-небудь; запал, завзяття. 27. Стрімке падіння великої частини ґрунту, гірської породи, снігу і т. ін. внаслідок зсуву, руйнування і т. ін. 28. Скупчення плодів або квітів на одній гілці. 30. Представник племені давніх германців — вихідців із Скандинавії, яке в I ст. до н. е. розселилося в пониззі Вісли. 31. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 34. Муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ер і Луар. 37. Тонкі дошки. 39. Рів із земляним насипом, валом навколо чого-небудь. 40. Представник основного населення Передньої Азії та Північної Африки. 42. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 43. Стара назва літери «а». 44. 2+1. 45. Спортивне змагання на спеціально підготовлених стандартних автомобілях або мотоциклах за заданим режимом руху. 47. Російське авто. 48. Протиракетна оборона. 49. Автоматизована система керування. 50. У рослини — комплекс тканин, що ними органічні речовини переміщуються від листків до коріння. 52. Дорожньо-транспортна пригода. 54. Сімнадцята літера грецької абетки. 55. Здивування, здогад.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Ангіома. 8. Оар. 10. Арм. 11. Гор. 13. Нака. 15. Нуда. 16. Ваза. 18. Хала. 20. Орган. 23. Крат. 26. Тога. 29. Саз. 30. Гмо. 32. Бра. 33. Масонство. 34. Акр. 35. Тат. 36. Ант. 38. Нато. 40. Алое. 41. Катар. 44. Трон. 46. Залп. 49. Арап. 51. Бард. 53. Сил. 54. Руб. 56. Дот. 57. Ізобара.

За вертикаллю:
1. Дон. 2. Арка. 3. Га. 4. Іра. 5. Ом. 6. Агул. 7. Ура. 9. Аав. 12. Ода. 14. Азот. 15. Нант. 17. Ар. 18. Ха. 19. Ікс. 21. Гімнаст. 22. Каа. 24. Рамка. 25. Азарт. 27. Обвал. 28. Гроно. 30. Гот. 31. Ост. 34. Анш. 37. Тес. 39. Окоп. 40. Араб. 42. Ан. 43. Аз. 44. Три. 45. Ралі. 47. Лада. 48. Про. 49. Аск. 50. Луб. 52. Дтп. 54. Ро. 55. Ба.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».