Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №16

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Словесне найменування, позначення кого-, чого-небудь. 5. Літературний твір, побудований у формі діалогу без авторської мови і призначений для сценічного виконання. 9. Ірландська республіканська армія. 10. Місце з'єднання зшитих кусків тканини, шкіри і т. ін. 12. Бориспільський автобусний завод. 13. Незцементоване скупчення уламків гірських порід і мінералів. 17. Рідина, що міститься в клітинах, тканинах і порожнинах рослинних і тваринних організмів. 18. 12 місяців. 20. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 22. Найвужча частина тулуба. 24. Здивування, здогад. 25. Назва деяких установ або їхніх відділів, контор. 27. У міжнародній метричній системі мір — основна одиниця ємності рідких і сипких тіл, що дорівнює 1000 куб. см. 29. Юшка з риби. 30. Автоматична телефонна станція. 32. Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 33. ... Лампсакський (давньогрецький філософ). 34. Дія, подія, вчинок. 36. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 37. Ярмо. 40. І Чорне, і Середземне. 42. Топлене свиняче сало. 43. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 44. Про хлопця, який наслідує вояків (ірон.). 47. Міра земельної площі. 48. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів. 49. Тонкий відросток з боку рота деяких риб (напр. сома) і рака. 51. Жінка, яка зреклася своїх релігійних уявлень, свого віросповідання. 54. Титул монарха, феодального правителя в багатьох країнах Сходу в середні віки, а також особа, що мала цей титул. 55. Багато плодових дерев. 56. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 58. Плита (звичайно квадратна), що становить верхню частину капітелі колони. 59. Розкопування, розривання, розпушування чого-небудь рихлого, сипкого.

За вертикаллю:
1. Вираження заперечення співрозмовникові. 2. Група довгохвостих папуг. 3. Запис актів громадянського стану. 4. Третій імператор найбільшої в історії Стародавньої Індії держави Мауріїв, правитель Індії. 5. Отвір у стіні для входу і виходу. 6. Верхня плита капітелі колони класичних ордерів, підкладка під архітрав. 7. Положення в шаховій партії, за якого король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною. 8. Стара назва літери «а». 11. Міжнародна одиниця електричного опору. 14. Найтепліша пора року між весною та осінню. 15. Грошова одиниця Катару — 100 дирхамів. 16. У первісних та відсталих племен і народів релігійна заборона, порушення якої, за забобонними уявленнями людей, неминуче спричиняє тяжке покарання. 19. ... Твен. 21. Здатність людини і тварин сприймати й розрізняти різні запахи. 23. Лагодження пришиванням латок. 24. Бронетранспортер. 26. Оптичний пристрій для структурного перетворення пучка променів світла, які застосовуються при відтворенні напівтонових оригіналів для отримання дрібноточкового зображення. 28. Заселена іонійцями в 11‑9 ст. до н. е. область у центральній частині західного узбережжя Малої Азії (з прилеглими островами) між містами Фокея та Мілет. 30. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 31. Станція технічного обслуговування. 34. У давньоримській міфології — бог кохання, якого зображали крилатим хлопчиком з луком і стрілами. 35. ...-д'Івуар (держава в західній Африці, що межує на півночі з Малі і Буркіна-Фасо, на сході з Ганою, на заході з Ліберією і Гвінеєю, на півдні омивається Гвінейською затокою). 38. ... з вогнем. 39. Міжнародна ріка в Центральній Європі. 41. Представник народності, яка живе на узбережжі Охотського моря і в північних районах Якутії. 42. Графство на сході Ірландії. 45. Обласний центр на чорноморському узбережжі України. 46. Витесаний камінь для кладки стін. 48. Райцентр у Чернігівської області, на березі однойменної ріки. 50. Велика хижа морська риба ряду акулоподібних із плоским тілом і вузьким хвостом. 51. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 52. Відгук на звертання. 53. У спортивних іграх — переліт м'яча, шайби і т. ін. за межу, встановлену правилами гри. 54. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 57. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Назва. 5. Драма. 9. Іра. 10. Шов. 12. Баз. 13. Агломерат. 17. Сік. 18. Рік. 20. Ан. 22. Талія. 24. Ба. 25. Бюро. 27. Літр. 29. Уха. 30. Атс. 32. Орк. 33. Стратон. 34. Акт. 36. Оно. 37. Іго. 40. Море. 42. Лярд. 43. Ут. 44. Вояка. 47. Ар. 48. Мед. 49. Вус. 51. Ренегатка. 54. Хан. 55. Сад. 56. Аул. 58. Абака. 59. Риття.

За вертикаллю:
1. Ні. 2. Ара. 3. Загс. 4. Ашока. 5. Двері. 6. Абак. 7. Мат. 8. Аз. 11. Ом. 14. Літо. 15. Ріял. 16. Табу. 19. Марк. 21. Нюх. 23. Латання. 24. Бтр. 26. Растр. 28. Іонія. 30. Аро. 31. Сто. 34. Амур. 35. Кот. 38. Гра. 39. Одра. 41. Евен. 42. Лаут. 45. Одеса. 46. Квадр. 48. Мена. 50. Скат. 51. Раб. 52. Га. 53. Аут. 54. Ха. 57. Ля.


Актуальные новости IT-индустрии смотрите на сайте itportal.ru

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».