Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №18

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Міжнародна одиниця електричного опору. 3. Той, хто упадає коло жінок. 7. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 9. Самець корови. 11. Земноводна тварина або плазун. 12. Вал, коток, циліндр, що обертається. 13. Трава, що відростає на місці скошеної або після випасання худоби. 15. Американський кінокритик і сценарист. Лауреат Пуліцерівської премії 1975 року. 17. Вхід з порожнини рота в глотку. 18. ... Евальд (естонський композитор). 20. Житло горців Кавказу. 23. Дія ваги на кого-, що-небудь. 25. Національний історичний архів Білорусі. 28. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 29. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 31. Віддалений або тривалий шум, що часто утворюється внаслідок злиття багатьох одноманітних або різнорідних звуків. 32. Одна з біблійних книг Старого Завіту, що складається із 150 псалмів; Книга псалмів. 33. Австралійський страус. 35. Звук, що утворюється періодичним коливанням повітря і відзначається певною висотою. 36. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 38. Місто та муніципалітет у Франції, адміністративний центр регіону Пеї-де-ла-Луар та департаменту Атлантична Луара. 40. Велика хижа морська риба ряду акулоподібних із плоским тілом і вузьким хвостом. 41. Нижчий дипломатичний ранг співробітників посольств, місій та апарату відомств закордонних справ. 45. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 46. Китайська Народна Республіка. 49. В'язка маса різної густоти з борошна, замішаного на воді, молоці і т. ін. часто з додаванням дріжджів. 51. Місто в Японії. 53. Кухар на кораблі. 54. У Росії, Білорусії та Україні до запровадження Метричної системи мір — міра ваги, що дорівнювала 40 фунтам (близько 16,4 кг). 56. Сосновий або інший хвойний ліс. 57. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 58. Країна на Середньому Сході. 59. Вираження заперечення співрозмовникові.

За вертикаллю:
1. Окрема група підвід з вантажем, що перевозиться кудись. 2. Інфекційна хвороба коней. 4. Багаторічна тропічна й субтропічна трав'яниста рослина з грубим, м'ясистим великим листям, з якого виробляють волокно. 5. Здивування, здогад. 6. Найвища мета, до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю. 7. «Вухогорлоніс». 8. Місто в Криму. 10. Те саме, що сказ. 12. Гучний, протяжливий крик тварини. 14. Пластична маса жовтого чи білого кольору, яку виробляють бджоли для стільника. 16. Музичний інструмент. 19. Суміш газоподібних продуктів, які виділяються в повітря при згорянні чого-небудь. 21. Хімічна сполука, яка містить водень, що може заміщатися металами під час утворення солей. 22. Дев'ятнадцята літера грецької абетки. 23. Місцевість, територія. 24. Той, хто сопе, має звичку сопіти (розм.). 26. Супутник іксу. 27. Безфарбове плоскозаглиблене тиснення на книжкових палітурках або товстому папері. 29. Представник народності іранської мовної групи, що живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 30. Академія технологічних наук. 34. Чаклун. 37. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 39. Почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку явищ дійсності. 40. Сутність чого-небудь. 42. Вузенька пішохідна доріжка, протоптана людьми або тваринами; стежка. 43. Чеське авто. 44. Легка будівля для тимчасового користування. 45. Автоматизована система керування. 47. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 48. Угода про виконання якого-небудь зобов'язання тією особою, що програє. 50. Електрично заряджена частинка. 52. Місце, куди кладуть ставку в азартній грі. 55. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Ом. 3. Бабій. 7. Ля. 9. Бик. 11. Гад. 12. Рол. 13. Отава. 15. Еберт. 17. Зів. 18. Аав. 20. Сакля. 23. Тиск. 25. Ніаб. 28. Емо. 29. Тса. 31. Гул. 32. Псалтир. 33. Ему. 35. Тон. 36. Еон. 38. Нант. 40. Скат. 41. Аташе. 45. Акр. 46. Кнр. 49. Тісто. 51. Осака. 53. Кок. 54. Пуд. 56. Бір. 57. Ан. 58. Катар. 59. Ні.

За вертикаллю:
1. Обоз. 2. Мит. 4. Агава. 5. Ба. 6. Ідеал. 7. Лор. 8. Ялта. 10. Каз. 12. Рев. 14. Віск. 16. Баян. 19. Дим. 21. Кислота. 22. Тау. 23. Терен. 24. Сопун. 26. Ігрек. 27. Блінт. 29. Тат. 30. Атн. 34. Маг. 37. Оар. 39. Такт. 40. Сенс. 42. Тропа. 43. Шкода. 44. Ятка. 45. Аск. 47. Раб. 48. Парі. 50. Іон. 52. Кін. 55. Ут.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».