Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №19

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Сімнадцята літера грецької абетки. 3. Золоті речі. 7. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 9. Автоматизована система керування. 11. Річка у Польщі, права притока Одри. 12. Великий хижий звір родини котячих із короткою жовтою шерстю і довгою пишною гривою у самців. 13. Виразка, ранка. 15. Основні погляди, переконання. 17. Організація Об'єднаних Націй. 18. Партія гри в тенісі та деяких інших спортивних іграх. 19. Нохія у Сирії, що входить до складу району Джебла провінції Латакія. 21. Той, хто здійснює смертні вироки або тілесне покарання, бере на тортури. 24. Найвищий пік Криту. 26. Шматок тканини або тюлю, яким завішують вікно, двері і т. ін. 29. Довга глибока канава, розмита водою або викопана в землі. 30. Плівкотворний розчин смол або ефірів целюлози у спирті, скипидарі або оліях, яким покривають яку-небудь поверхню для її збереження і блиску. 31. Рос. авто. 32. Держава в Південній Америці. 33. Машина технічного обслуговування. 34. Група довгохвостих папуг. 36. Південна трав'яниста, рідше кущова рослина з великими зубчастими листками. 40. Ірландська республіканська армія. 41. Художній фільм режисера Олександра Іванівського (кіностудія «Радянське кіно», 1928 р.). 43. Той, хто написав будь-яку працю, твір, лист і т. ін. або розробив якийсь план, проект і т. ін. 45. Наметена вітром кучугура снігу. 47. ...-де-Жанейро. 48. ... Евальд (естонський композитор). 50. Частина сюжету аніме чи манги, що зарактеризується певним ступенем самодостатності. 51. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 52. Грошове стягнення, що накладається як покарання, переважно в адміністративному або судовому порядку. 53. Відгук на звертання.

За вертикаллю:
1. Молюск, який має черепашку, дуже повільно пересувається і живе переважно у болотах. 2. Жаляча комаха. 4. Витка кущова або деревна рослина. 5. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 6. Легковий або вантажний автомобіль із лічильником для визначення віддалі та оплати за проїзд за таксою. 7. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів. 8. Співучий птах середніх розмірів із родини горобцеподібних. 10. Статус-.... 12. Здатність триматися і пересуватися в повітрі (поет.). 14. Секретне, умовлене сполучення цифр чи букв, що дає право доступу куди-небудь або до чого-небудь. 16. Круглий брус, якого прикріплюють до щогли або стеньги судна, залишаючи його рухомим. 20. Вічнозелена південна чагарникова рослина родини губоцвітих, з якої добувають ефірну олію. 22. Корінний житель Азії. 23. Мітка, яку випікають на шкірі, рогах чи копитах свійських тварин. 24. Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Бога чи святого, якому поклоняються віруючі. 25. Столиця Сенегалу. 27. Здивування, незадоволення. 28. Сильна доля у стопі, ритмічний наголос у вірші, що не збігається із граматичним. 33. Єдиновладний голова держави. 35. Алфавіт, азбука. 36. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 37. Міра ваги коштовного каменю, що дорівнює 0,2 грама. 38. Словесне найменування, позначення кого-, чого-небудь. 39. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 40. Місто в Японії, в префектурі Сідзуока. 42. Заглиблення в землі. 44. Естрадний ансамбль, що поєднує виконання музики і спів. 46. Одиниця енергії в системі СГС. 49. Міра земельної площі.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Ро. 3. Злато. 7. Мі. 9. Аск. 11. Іна. 12. Лев. 13. Вавка. 15. Кредо. 17. Оон. 18. Сет. 19. Далія. 21. Кат. 24. Іда. 26. Занавіска. 29. Рів. 30. Лак. 31. Ока. 32. Аргентина. 33. Мто. 34. Ара. 36. Акант. 40. Іра. 41. Ася. 43. Автор. 45. Замет. 47. Ріо. 48. Аав. 50. Арк. 51. Ха. 52. Штраф. 53. Га.

За вертикаллю:
1. Равлик. 2. Оса. 4. Ліана. 5. Ан. 6. Таксі. 7. Мед. 8. Іволга. 10. Кво. 12. Лет. 14. Код. 16. Рея. 20. Лаванда. 22. Азіат. 23. Тавро. 24. Ікона. 25. Дакар. 27. Але. 28. Ікт. 33. Монарх. 35. Абетка. 36. Аро. 37. Карат. 38. Назва. 39. Тса. 40. Іто. 42. Яма. 44. Віа. 46. Ерг. 49. Ар.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».