Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №2

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
3. Задня частина, сторона чого-небудь. 7. Плита (звичайно квадратна), що становить верхню частину капітелі колони. 8. Представник народності, яка живе в лісовій смузі Сибіру, на Далекому Сході та в Північно-Східному Китаї. 9. Рілля, залишена на одне літо без посіву з метою поліпшення якості землі для наступного посіву озимих. 10. Воскоподібна речовина сірого кольору, яку виділяють кашалоти. 12. Старовинний жіночий головний убір. 14. Фізіологічний стан спокою організму людини і тварини, що настає періодично і супроводиться повною або частковою втратою свідомості й ослабленням ряду фізіологічних процесів. 16. Тонка щільна повсть найвищого сорту, з якої виготовляють капелюхи, валянки тощо. 18. Категорія, розряд якого-небудь товару щодо його якості. 19. Повідомлення, яким сповіщається про зміни в стані взаємних розрахунків. 20. Їжа тварин. 21. Ділянка або смуга землі, на якій ростуть хлібні культури або яка призначена для їх вирощування. 22. Безбарвний мінерал, що зустрічається у вигляді кристалів і суцільних зернистих мас. 23. Вартість товару, виражена в грошових одиницях. 24. Живий андезито-базальтовий стратовулкан на острові Сицилія висотою близько 3380 метрів. 25. Юшка з риби. 27. Жіноче приміщення у будинку багатих мусульман. 29. Брат дружини. 32. Одиничний вектор. 33. Частина одягу, що покриває руку. 34. Фахівець із медицини. 35. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування.

За вертикаллю:
1. Сила, з якою тіло притягується до центра Землі на даній географічній широті. 2. За середньовіччя в мусульманських державах — правитель округу або провінції. 3. Певна кількість продуктів, матеріалів і т. ін., заготовлених заздалегідь для використання у разі потреби. 4. Той, хто наполегливо вимагає або домагається чого-небудь примусом, погрозами, насильством. 5. Південне вічнозелене хвойне дерево. 6. Похила поверхня, похилий бік чого-небудь. 11. Сукупність прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті, шляхом утворення штучних асоціацій. 13. Накладання, натягування зверху на кого-, що-небудь якогось накриття для тепла, захисту від чогось. 15. Представник великого капіталу. 17. Пристрій на стволі вогнепальної зброї для прицілу. 18. Центральне небесне світило Сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло й тепло. 25. Взаємна усна чи письмова домовленість про що-небудь. 26. Задишка, спричинювана деякими захворюваннями серця чи бронхів. 27. Значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. 28. Водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. 30. Золота... 31. Кондитерський виріб у формі чотирикутного хлібця із здобного тіста з ізюмом.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
3. Зад. 7. Абака. 8. Евенк. 9. Пар. 10. Амбра. 12. Убрус. 14. Сон. 16. Фетр. 18. Сорт. 19. Авізо. 20. Корм. 21. Нива. 22. Кварц. 23. Ціна. 24. Етна. 25. Уха. 27. Гарем. 29. Свояк. 32. Орт. 33. Рукав. 34. Медик. 35. Ага.

За вертикаллю:
1. Вага. 2. Наїб. 3. Запас. 4. Дерун. 5. Кедр. 6. Скіс. 11. Мнемоніка. 13. Укривання. 15. Олігарх. 17. Рамка. 18. Сонце. 25. Умова. 26. Астма. 27. Гора. 28. Ріка. 30. Орда. 31. Кекс.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».