Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №20

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Дерев'яний духовий музичний інструмент низького тембру з конічним каналом і подвійною тростиною. 7. Наукова організація праці. 9. Тринадцята літера грузинської абетки. 10. Бориспільський автобусний завод. 12. Місто в Японії. 13. Третій імператор найбільшої в історії Стародавньої Індії держави Мауріїв, правитель Індії. 14. Місце з'єднання зшитих кусків тканини, шкіри і т. ін. 16. Міжнародна одиниця електричного опору. 18. Столиця Сенегалу. 20. Здивування, здогад. 21. Сила, з якою тіло притягується до центра Землі на даній географічній широті. 23. Частина одягу диякона, перев'язь, розшита хрестами, що одягається на ліве плече. 25. Випуклість на спині, на грудях людини, що утворюється внаслідок викривлення хребта або грудної клітки. 27. Зривання, збивання, знесення кого-, чого-небудь водою. 28. Ріка в Німеччині, протікає землею Бранденбург. 29. Онтарійська хокейна ліга (одна з трьох головних юніорських хокейних ліг, що входять до структури Канадської хокейної ліги). 30. Верхній кінець щогли або стеньги (на судні). 31. Велика хижа морська риба ряду акулоподібних із плоским тілом і вузьким хвостом. 33. Міра сипких тіл, в основному зерна, на Русі, яка застосовувалася в XVI-XVII століттях і частково пізніше. 35. Орган керування військами в частинах, з'єднаннях та об'єднаннях усіх видів збройних сил. 37. ... Кареніна. 39. Міра земельної площі. 40. У давньогрецькій міфології — місцеперебування богів на однойменній горі. 43. Стара назва літери «а». 45. Найвищий пік Криту. 47. Безкрила маленька комаха — паразит тварин і людей. 49. Задум, бажання зробити що-небудь. 51. Асоціація українських банків. 52. Однорічна олійна рослина родини складноцвітих. 54. Сильна доля у стопі, ритмічний наголос у вірші, що не збігається із граматичним. 55. Скупчення людей, транспорту і т. ін., що створює перешкоду рухові.

За вертикаллю:
1. Особа, що очолює апарат якої-небудь партії, профспілки і т. ін. 3. Наркотична речовина, яку виготовляють головним чином з дикорослих конопель у країнах Середньої Азії. 4. Відгук на звертання. 5. Великий гурт людей. 6. Металевий або дерев'яний стрижень, загнутий на одному кінці. 7. Сукупність душевних якостей людини, які проявляються в її діях, поведінці. 8. Ще б ...! 10. У релігійних віруваннях — творець, що створив світ і керує ним та вчинками людей. 11. Золотисто-коричневий або темний колір, якого набуває біла шкіра людини під дією сонячного проміння. 15. Рос. авто. 17. У Стародавньому Римі — титул деяких службовців. 18. Здібності, хист до чого-небудь. 19. Міцний напій із соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру. 20. Тканина. 22. Переслідування з метою спіймати. 24. Стародавня посудина для пиття (найчастіше для вина) у вигляді рога, іноді з невеликим отвором у нижній вузькій частині. 26. Невелике веслове, парусне (звичайно з однією щоглою) або моторне судно. 27. Протилежне добру. 32. Розділовий сполучник. 34. Звуконаслідування, що означає звук капання. 35. Прокладка під гайку або головку гвинта, яка має форму плоского кільця. 36. Замерзла вода, що перейшла в твердий кристалічний стан. 38. Сильне захоплення чим-небудь; запал, завзяття. 41. Витка кущова або деревна рослина. 42. Плід тропічного дерева. 44. Збільшення розмірів щитоподібної залози. 46. Засоби масової інформації. 48. У рослини — комплекс тканин, що ними органічні речовини переміщуються від листків до коріння. 50. Невідома величина. 53. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Фагот. 7. Ноп. 9. Нар. 10. Баз. 12. Осака. 13. Ашока. 14. Шов. 16. Ом. 18. Дакар. 20. Ба. 21. Вага. 23. Орар. 25. Горб. 27. Змив. 28. Рін. 29. Охл. 30. Топ. 31. Скат. 33. Оков. 35. Штаб. 37. Анна. 39. Ар. 40. Олімп. 43. Аз. 45. Іда. 47. Блоха. 49. Намір. 51. Ауб. 52. Нуг. 54. Ікт. 55. Затор.

За вертикаллю:
1. Бос. 3. Анаша. 4. Га. 5. Орава. 6. Гак. 7. Норов. 8. Пак. 10. Бог. 11. Загар. 15. Ока. 17. Магістр. 18. Дар. 19. Ром. 20. Бавовна. 22. Гонка. 24. Ритон. 26. Бот. 27. Зло. 32. Або. 34. Кап. 35. Шайба. 36. Лід. 38. Азарт. 41. Ліана. 42. Манго. 44. Зоб. 46. Змі. 48. Луб. 50. Ікс. 53. Ут.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».