Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №21

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Те, у що наряджаються. 5. Штат на середньому заході США. 9. Стисле жартівливе (здебільшого вигадане) оповідання про яку-небудь смішну подію. 10. Певна кількість продуктів, матеріалів і т. ін., заготовлених заздалегідь для використання у разі потреби. 11. У Стародавньому Римі — програма діяльності претора, консула та інших службових осіб, яку вони оголошували, вступаючи на посаду. 12. Наукова організація праці. 14. Сімнадцята літера грецької абетки. 16. муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо. 18. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 19. Упряж для робочої великої рогатої худоби, зроблена з дерев'яних брусків, з'єднаних у вигляді рами, яку одягають на шию тварин і замикають занозами. 21. Пошкодження тканин тіла або внутрішніх органів людини, тварини чим-небудь. 23. Те саме, що нудьга. 25. Дійсна, не вигадана подія, дійсне явище; те, що сталося, відбулося насправді. 26. Тривалість життя людини, тварини, рослини. 27. ... з вогнем. 28. Хвойне вічнозелене дерево або чагарник із твердою бурувато-червоною деревиною. 29. Річка в Україні. Права притока Серету (басейн Дністра). 31. Тимчасова купівля з гарантією подальшого продажу. 33. І Чорне, і Середземне. 35. Декоративна споруда у вигляді брами, що завершується склепінням. 37. Стара назва літери «а». 38. Невисока шафа з висувними шухлядами, де зберігають білизну тощо. 41. Міжнародна одиниця електричного опору. 43. Рід безхребетних тварин ряду десятиногих ракоподібних. 45. Триярусний головний убір римського папи. 47. Віршована строфа, яка складається з 14 рядків, переважно п'ятистопного ямба — двох чотиривіршів і двох тривіршів. 49. Молода неодружена особа жіночої статі. 50. Орган хребетних тварин і людини, крізь який з організму виділяються надлишок води та розчинені в ньому кінцеві продукти обміну речовин. 51. Столиця Сенегалу.

За вертикаллю:
1. Зовнішній отвір в носі людини чи тварини. 2. Олійна та кормова трав'яниста рослина родини хрестоцвітих з яскраво-жовтими квітками. 3. Шлях, засіб, рух духовної практики в буддизмі, завдяки якому досягають просвітлення. 4. Ріка в Росії та Україні, ліва притока Дніпра. 5. Прибічник, послідовник якого-небудь учення або ідеї. 6. Хімічний елемент, кристалічна речовина чорно-сірого кольору з металевим блиском, що його видобувають головним чином з морських водоростей. 7. Запалення слизової оболонки вуха. 8. Дріт або система дротів, що служить для випромінювання радіохвиль під час радіопередачі або для їх уловлювання під час радіоприймання. 13. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 15. Інфекційне захворювання, переносниками якого є птахи. 16. Секретне, умовлене сполучення цифр чи букв, що дає право доступу куди-небудь або до чого-небудь. 17. Бойовий заклик під час атаки. 18. Чорт. 20. Рід нижчих грибів родини мукорових. 22. Виконавець (професіонал) ролей у театральних виставах. 24. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 25. Вигляд обличчя, предмета тощо спереду. 30. Густа, в'язка або тверда речовина чорного кольору, яка залишається після перегонки деревного, торф'яного або кам'яновугільного дьогтю та дистиляції жирних кислот різних виробництв. 32. Спільна назва мінералів — землистих сумішей гідроксидів марганцю. 33. Те саме, що Мартенівська піч. 34. Заглиблення в землі. 36. Той, хто охоче займається чим-небудь, кохається в чому-небудь. 39. Великий гурт людей. 40. Бінарна сполука хімічного елемента з Оксигеном, у якій атоми Оксигену не з'єднані між собою. 42. Окремий знімок на кіно — та фотоплівці. 44. Чоловік, який ще не досяг зрілості; молодий чоловік. 46. 12 місяців. 48. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Наряд. 5. Айова. 9. Анекдот. 10. Запас. 11. Едикт. 12. Ноп. 14. Ро. 16. Канту. 18. Ан. 19. Ярмо. 21. Рана. 23. Нуда. 25. Факт. 26. Вік. 27. Гра. 28. Тис. 29. Топа. 31. Своп. 33. Море. 35. Арка. 37. Аз. 38. Комод. 41. Ом. 43. Рак. 45. Тіара. 47. Сонет. 49. Дівчина. 50. Нирка. 51. Дакар.

За вертикаллю:
1. Ніздря. 2. Рапс. 3. Яна. 4. Десна. 5. Адепт. 6. Йод. 7. Отит. 8. Антена. 13. Оно. 15. Орнітоз. 16. Код. 17. Ура. 18. Антипко. 20. Мукор. 22. Актор. 24. Ага. 25. Фас. 30. Пек. 32. Вад. 33. Мартен. 34. Яма. 36. Аматор. 39. Орава. 40. Оксид. 42. Кадр. 44. Юнак. 46. Рік. 48. Она.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».