Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №3

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. У релігійних віруваннях — творець, що створив світ і керує ним та вчинками людей. 3. Поляк. 5. Невідома величина. 7. Науково-дослідний інститут. 8. Плівкотворний розчин смол або ефірів целюлози у спирті, скипидарі або оліях, яким покривають яку-небудь поверхню для її збереження і блиску. 9. Державна автомобільна інспекція. 10. Форма спільності людей за первіснообщинного ладу, господарське і соціальне об'єднання кровних родичів. 11. Те, що вставлене. 17. Випуклість на спині, на грудях людини, що утворюється внаслідок викривлення хребта або грудної клітки. 18. Тонка волокнина в організмі людини, хребетних та більшості безхребетних тварин, що відходить від головного або спинного мозку і є складовою частиною розгалуженої системи, яка управляє діяльністю організму. 19. Математичний знак для позначення дії віднімання та від'ємних чисел, зображений горизонтальною рискою. 20. Суп м'ясний, картопляний, рибний і т. ін. 21. Столиця Норвегії. 22. Те саме, що лицар. 23. Гра на дошці, поділеній на 64 світлі і темні клітини (поля). 24. Металевий або дерев'яний загострений стержень, що використовується для прикріплення, скріплення частин чого-небудь або для підвішування чогось. 26. Робітник, що обслуговує парові казани. 31. Протилежне добру. 32. Кастрований бик, якого використовують як тяглову силу. 33. Гучний, протяжливий крик тварини. 34. ... з вогнем. 35. Актор пантоміми. 36. В Англії, США та в деяких інших країнах — ввічливе звертання до чоловіка. 37. Одна з основних об'єктивних форм існування матерії, яка виявляється в тривалості буття.

За вертикаллю:
1. Невелика будівля для господарських потреб, для захисту від негоди та ін. 2. Почуття сильного обурення. 3. Технічна споруда зі спеціальною кабіною для вертикального переміщення людей або вантажів. 4. Будівля для свійської худоби та птиці. 5. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 6. Гідрогенокарбонат натрію — білий кристалічний порошок, що його використовують у медицині та кулінарії. 12. Підводний човен. 13. Відкрита частина театральної сцени, трохи висунута наперед. 14. Група видів тварин і рослин, більш-менш пов'язаних з одним з індивідуумів або з цілою популяцією будь-якого виду рослин чи тварин. 15. Страва з меленого оселедця (м'яса та ін.), до якого додається цибуля, картопля та інші продукти. 16. Сорт хрумких цукерок із підсмаженими горіхами або мигдалем. . 25. Те саме, що родзинки. 26. Їжа тварин. 27. У давньогрецькій міфології бог неба, грому і блискавок, що відає усім світом. 28. Представник корінного населення Тропічної Африки, яке має темний колір шкіри і належить до негроїдної раси. 29. Той, хто намагається одержати за свою працю більше, ніж вона варта. 30. Математичний знак для позначення дії додавання та додатних чисел, зображений хрестиком.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Бог. 3. Лях. 5. Ікс. 7. Нді. 8. Лак. 9. Даі. 10. Рід. 11. Вставка. 17. Горб. 18. Нерв. 19. Мінус. 20. Юшка. 21. Осло. 22. Рицар. 23. Шахи. 24. Цвях. 26. Казаняр. 31. Зло. 32. Віл. 33. Рев. 34. Гра. 35. Мім. 36. Сер. 37. Час.

За вертикаллю:
1. Буда. 2. Гнів. 3. Ліфт. 4. Хлів. 5. Ікра. 6. Сода. 12. Субмарина. 13. Авансцена. 14. Консорція. 15. Форшмак. 16. Грильяж. 25. Ізюм. 26. Корм. 27. Зевс. 28. Негр. 29. Рвач. 30. Плюс.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».