Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №6

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. У боксі: проміжок часу (зазвичай 3 хвилини), протягом якого відбувається бій. 4. Житло горців Кавказу. 7. Засоби масової інформації. 8. Муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі. 9. Значки для вирізнення прямої мови, цитат, заголовків, а також слів, ужитих у непрямому, найчастіше іронічному значенні. 10. Фон. 12. Той, хто збирає яку-небудь колекцію. 17. Хибність, примарність, нездійсненність. 18. Дистанція сто метрів у спортивних змаганнях з бігу, плавання тощо. 22. Кінцева частина всіх горизонтальних або похилих рангоутних дерев. 24. Дрібні хвилі на злегка сколиханій поверхні води. 25. Одержання кого-, що-небудь натомість віддаваного. 26. Автоматизоване робоче місце. 27. Згусток крові, що утворюється у кровоносних судинах людини і тварини. 28. Прем'єр-міністр Іспанії з 05.05.1996 р. по 17.04.2004 р. (новий консерватизм).

За вертикаллю:
1. У дореволюційній Росії — рядовий державного ополчення. 2. Заздалегідь обдуманий план, намір, переважно таємний, вартий осуду. 3. Дерево-земляна оборонна точка. 4. Пристрій у вигляді петлі, що затягується, для ловлення птахів і дрібних тварин. 5. Пристрій для відлову звірів, що складається з двох залізних дуг та пружини. 6. У султанській Туреччині — солдат регулярної піхоти, створеної в 14 ст. з військовополонених, а також християн, обернених у мусульманство. 11. Діяльність, поведінка і звички лицаря. 13. Здійснення руху по колу, літаючи. 14. Те саме, що фермент. 15. Муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна. 16. Прямий меч у «півтори руки» з колючими властивостями. 18. Речовина, яку одержують із глюкози і використовують замість цукру в харчуванні хворі на діабет. 19. Кресало. 20. Цупкий папір високої якості для креслення й малювання. 21. ... Коломиєць (український театральний режисер, журналіст, поет і прозаїк, укладач підручників із мови та літератури, редактор і видавець, а також художник та виготовлювач бандур | кінець 19‑го — початок 20‑го ст.). 22. Національний історичний архів Білорусі. 23. Розділовий знак, що має форму гачка.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Раунд. 4. Сакля. 7. Змі. 8. Трино. 9. Лапки. 10. Тло. 12. Колекціонер. 17. Ілюзорність. 18. Стометрівка. 22. Нок. 24. Брижі. 25. Обмін. 26. Арм. 27. Тромб. 28. Аснар.

За вертикаллю:
1. Ратник. 2. Умисел. 3. Дзот. 4. Сіло. 5. Капкан. 6. Яничар. 11. Лицарство. 13. Обліт. 14. Ензим. 15. Олізі. 16. Есток. 18. Сорбіт. 19. Огниво. 20. Ватман. 21. Авенір. 22. Ніаб. 23. Кома.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».