Кроссворд на украинском языке (11 на 15 клеток) №7

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Невеликий зал, кімната перед головним залом у великих громадських будинках, палацах. 7. Київський князь, який згадується у «Повісті минулих літ». 8. Штат у США. 9. Багатомісний автомобіль для перевезення пасажирів. 10. Декламація, речитативне виконання віршів під ритмічну музику. 11. Фон. 12. У давньогрецькій міфології — істота з кінським тулубом і людською головою та грудьми. 13. Група довгохвостих папуг. 15. Асоціація українських банків. 17. Встановлене найвищим органом державної влади загальнообов'язкове правило, яке має найвищу юридичну силу. 20. Упряж для робочої великої рогатої худоби, зроблена з дерев'яних брусків, з'єднаних у вигляді рами, яку одягають на шию тварин і замикають занозами. 21. Південне плодове дерево родини яблуневих. 22. Торгівля продуктами харчування або предметами широкого вжитку на площі або в спеціально збудованому приміщенні. 25. Невідома величина. 27. Настінний свічник або держак для лампи. 29. Сцена для виступів акторів, музикантів, співаків, промовців і т. ін. 30. Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 31. Загальний тяжкий розлад життєво важливих функцій організму, спричинений порушенням нервової регуляції життєво важливих процесів. 32. Алмаз. 33. Представник кочових племен Центральної Азії, що в 4 ст. вдерлися на територію Європи. 34. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 35. Французьке авто.

За вертикаллю:
1. ... Володимирівна Романова (українська письменниця кінця XIX ст. — початку ХХ ст.). 2. Чорношкіра жінка. 3. Військово-політичне угрупування, основними членами якого були Великобританія, Франція і Росія, створене в 1904—1907 роках. 4. Рухома частина шолома, що опускається на обличчя для захисту від ударів. 5. Підвісний освітлювальний прилад, що має кілька джерел світла (свічок, електроламп) і оздоблену арматуру. 6. Височина, часто з пологими схилами; пригір. 14. Міфічний князь, легендарний засновник династії Рюриковичів. 16. Солодка рідка страва із сушених фруктів і ягід, зварених у воді. 17. Збільшення розмірів щитоподібної залози. 18. Те саме, що сказ. 19. Тринадцята літера грузинської абетки. 23. Перерва між двома діями вистави, між відділами концерту і т. ін. 24. Про людину, яка, погоджуючись із співрозмовником чи підтверджуючи його слова, часто повторює «ага». 25. Співучий птах середніх розмірів із родини горобцеподібних. 26. Одна з тригонометричних функцій кута в прямокутному трикутнику, що дорівнює відношенню гіпотенузи до катета, який прилягає до даного кута. 27. Ділянка поля, на якій вирощують кавуни, дині і т. ін. 28. Столиця Туреччини.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Аванзал. 7. Дір. 8. Юта. 9. Автобус. 10. Реп. 11. Тло. 12. Кентавр. 13. Ара. 15. Ауб. 17. Закон. 20. Ярмо. 21. Айва. 22. Базар. 25. Ікс. 27. Бра. 29. Естрада. 30. Орк. 31. Шок. 32. Адамант. 33. Гун. 34. Акр. 35. Сітроен.

За вертикаллю:
1. Одарка. 2. Арапка. 3. Антанта. 4. Забрало. 5. Люстра. 6. Пагорб. 14. Рюрик. 16. Узвар. 17. Зоб. 18. Каз. 19. Нар. 23. Антракт. 24. Агакало. 25. Іволга. 26. Секанс. 27. Баштан. 28. Анкара.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».