Український кросворд (11x15) №22

Сітка кросворда: 
Український кросворд (11x15) №22

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Сукупність частин цілого. 5. Великий непарнокопитний ссавець тропічних лісів Південної Америки та Південно-Східної Азії з невеликим хоботом. 9. Тривалість життя людини, тварини, рослини. 10. Алма-.... 12. Слово з болота. 13. Високоосвічена людина. 16. ...-капо (у музиці — «спочатку» (знак повторення)). 17. Широке жіноче пальто. 18. Заперечення. 19. ...-де-Жанейро. 21. Плівкотворний розчин смол або ефірів целюлози у спирті, скипидарі або оліях, яким покривають яку-небудь поверхню для її збереження і блиску. 23. Спортивний черевик. 24. Протиракетна оборона. 26. Одиночний заїзд. 28. Інструмент скульптора. 30. Вигук схвалення. 32. Український політик. 33. Скошений хліб. 35. Плита (звичайно квадратна), що становить верхню частину капітелі колони. 37. Перша радянська вантажівка. 38. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези. 40. Король від Шекспіра. 41. Ярмо. 43. Велике приміщення. 44. ... Паркер (британський сценаріст, режисер, продюсер — стрічки «Now Is Good», 2012; «The Best Exotic Marigold Hotel», 2011). 45. Кінцева нижня частина ноги людини та задньої кінцівки деяких наземних хребетних тварин. 48. Кім ... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 50. Виразні рухи людського тіла, що служать поряд із мімікою формою передавання внутрішніх переживань. 53. Добрі боги у скандинавській міфології. 54. Одне з дванадцяти сузір'їв зодіаку, розташоване в Північній півкулі неба. 55. Місце, куди кладуть ставку в азартній грі. 56. Складна, заплутана судова справа. 57. Розмір, величина, кількість, значення чого-небудь.

За вертикаллю:
1. Архітектурне перекриття. 2. Вежа при мечеті. 3. Сильна доля у стопі, ритмічний наголос у вірші, що не збігається із граматичним. 4. Грошова одиниця Західного Самоа. 5. Почуття міри. 6. Податковий кодекс України. 7. Районний центр на півночі Київської області. 8. Перегони. 11. Високий чоловічий голос. 14. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 15. Вибухівка. 20. Виразник, захисник якого-небудь світогляду, ідеології. 22. Той, хто, погоджуючись із співрозмовником чи підтверджуючи його слова, часто повторює «ага». 23. Паспорт, документ (жарг.). 24. Купка однорідних складених або зв'язаних предметів. 25. Зовнішній вигляд кого-, чого-небудь. 27. Робоча спеціальність. 29. Статус-.... 31. Вузький край, кромка чого-небудь. 34. Фермент, що гідролітично розщеплює крохмаль і глікоген з утворенням декстринів, мальтози і глюкози. 36. Історична область в південно-східній частині малоазійського півострова, що виходила до північно-східного узбережжя Середземного моря. 39. Стомлення. 42. Схід. 43. Зухвала, груба, нахабна людина. 44. Сорт білої глини, що йде на виготовлення посуду. 46. Тулуб людини. 47. Муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне. 49. Чин, звання. 51. Дно. 52. Невідома величина.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Зміст. 5. Тапір. 9. Вік. 10. Ата. 12. Ква. 13. Інтелектуал. 16. Да. 17. Манто. 18. Ні. 19. Ріо. 21. Лак. 23. Кед. 24. Про. 26. Гіт. 28. Стека. 30. Браво. 32. Овчарук. 33. Валок. 35. Абака. 37. Амо. 38. Ауз. 40. Лір. 41. Іго. 43. Хол. 44. Ол. 45. Стопа. 48. Ір. 50. Пантоміміка. 53. Ази. 54. Рак. 55. Кін. 56. Казус. 57. Обсяг.

За вертикаллю:
1. Звід. 2. Мінарет. 3. Ікт. 4. Тала. 5. Такт. 6. Пку. 7. Іванків. 8. Ралі. 11. Тенор. 14. Емо. 15. Тол. 20. Ідеолог. 22. Агакало. 23. Ксива. 24. Пачка. 25. Образ. 27. Токар. 29. Кво. 31. Руб. 34. Амілаза. 36. Кілікія. 39. Утома. 42. Ост. 43. Хам. 44. Опак. 46. Торс. 47. Піко. 49. Ранг. 51. Низ. 52. Ікс.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».