Український кросворд (11x15) №23

Сітка кросворда: 
Український кросворд (11x15) №23

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Каракурт. 5. Звучання розмови. 9. Загін, організована група, що охороняє кого-, що-небудь. 10. Одиниця генетичної інформації, яка кодує одну амінокислоту. 12. Нанизані на нитку, мотузку, дротину і т. ін. однорідні предмети. 14. Місто у префектурі Ойта в Японії. 15. Рештки перетравленої їжі, що їх викидає кишечник назовні. 17. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 18. Заперечення співрозмовникові. 19. Невелика закрита металева посудина для рідини. 21. Марка пістолета. 22. Нота. 23. Кім ... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 25. Жіночий головний убір. 28. Наліт у роті, на губах від спраги. 30. Страва, що готується способом запікання. 31. Трав'яна площадка. 32. Угорський письменник і революціонер, активний учасник громадянських війн у Росії 1918‑1921 і Іспанії 1936‑1939 років. 34. Мілілітр. 36. ...-... (саме так, розм.). 37. Міністерство оборони. 39. Графік залежності однієї величини від іншої. 42. «Кругле» число. 43. Кінцева частина всіх горизонтальних або похилих рангоутних дерев. 45. Рос. авто. 46. Радянський «джип». 47. Мохаммед... ас-Садат (третій президент Єгипту). 49. Болотисте місце. 51. Фермент, що гідролітично розщеплює крохмаль і глікоген з утворенням декстринів, мальтози і глюкози. 52. Записане мовлення. 53. Посудина для готування кави.

За вертикаллю:
1. Що-небудь, упаковане в паперову чи якусь іншу обгортку для транспортування, перенесення, перевезення або зберігання. 2. Рідкий лід. 3. Западати в .... 4. Трамвай, що возиться конями. 5. Передня частина шиї. 6. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 7. Посудина для квітів. 8. Спортивний снаряд тенісиста. 11. Уявні прямі лінії, які проходять через середину якого-небудь тіла чи простору. 13. Купівля й продаж партіями. 16. Амплітудно-частотна характеристика. 19. Енергетичне поле, яке створюється живим організмом. 20. Приміщення у квартирі. 22. Судорожне скорочення м'язів. 24. Злодій, бандит (заст.). 26. «Циганка ...». 27. Ріка в Німеччині, протікає землею Бранденбург. 28. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений серед народів Закавказзя, Ірану, Афганістану та інших країн. 29. Загнутий стрижень. 31. Спортсмен, який займається гімнастикою. 33. Штат у США. 35. Отвір, звичайно з заслінкою, для проникнення вниз, усередину чого-небудь. 38. Організація Об'єднаних Націй. 40. Рід шестипроменевих коралів родини Poritidae ряду Мадрепорові корали (Scleractinia). 41. Комерційна знижка з усієї суми грошей, що належить за товар. 42. В Україні та деяких інших країнах — ввічлива форма звертання або називання стосовно до осіб чоловічої статі. 44. Птах родини чаплевих. 46. Зменшення в кількості, у вазі чого-небудь при плавленні, горінні, термічній обробці і т. ін. та деяких природних процесах. 48. Космічний зонд. 50. М'ясна страва.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Павук. 5. Говір. 9. Охорона. 10. Кодон. 12. Разок. 14. Уса. 15. Кал. 17. Апе. 18. Ні. 19. Бачок. 21. Тт. 22. Сі. 23. Ір. 25. Капор. 28. Смага. 30. Запіканка. 31. Газон. 32. Залка. 34. Мл. 36. То. 37. Мо. 39. Епюра. 42. Пі. 43. Нок. 45. Ока. 46. Уаз. 47. Анвар. 49. Багно. 51. Амілаза. 52. Текст. 53. Турка.

За вертикаллю:
1. Пакунок. 2. Вода. 3. Ухо. 4. Конка. 5. Горло. 6. Она. 7. Ваза. 8. Ракетка. 11. Осі. 13. Опт. 16. Ачх. 19. Біополе. 20. Кімната. 22. Спазм. 24. Ракло. 26. Аза. 27. Рін. 28. Саз. 29. Гак. 31. Гімнаст. 33. Арізона. 35. Люк. 38. Оон. 40. Поріт. 41. Рабат. 42. Пан. 44. Квак. 46. Угар. 48. Амс. 50. Азу.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».