Український кросворд (11x15) №24

Сітка кросворда: 
Український кросворд (11x15) №24

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Проводир повстання, Степан .... 5. Прісноводна риба родини коропових. 9. Сьома літера грецької абетки. 10. «Схід» мовою моряків. 11. Столиця Башкортостану. 12. Те саме, що солідол. 14. Сніговий барс. 16. Обласний центр у Киргизстані. 17. Ферзь у шахах. 19. Вираження заперечення. 20. Людина, яка часто, багато плаче. 22. Вигук, заклик. 24. Неосвітлений простір; темрява. 26. Збудник анкілостомозу. 31. Пристосування для плавання. 32. Грабіж на місці катастрофи. 36. Довгохвостий папуги. 37. Сузір'я Зодіаку. 40. Звичайно червона, але буває й «блакитна». 42. Операційна система. 43. Про хлопця, який наслідує вояків (ірон.). 46. Одиниця електропровідності. 47. Приміщення гробниці. 49. Генератор світлових хвиль, який створює вузький пучок монохроматичного електромагнітного випромінювання. 51. Підземне вироблення. 52. Гора в Західній Африці, на території Того. 53. В перекладі з латинської означає «я» або «самість», які розуміються як центральне ядро, навколо якого відбуваються усі психічні дії. 54. Опущена у водоймище на спеціальному кріпленні дротяна клітка, в якій вирощують рибу. 55. Солодка картопля.

За вертикаллю:
1. Хімічна посудина. 2. Нижчий дипломатичний ранг співробітників посольств, місій та апарату відомств закордонних справ. 3. Скорочення від «завідувач». 4. Дипломатичний документ. 5. Канал для відводу води. 6. І молочний, і корінний. 7. Столиця Греції. 8. Карб. 13. Урочистий вірш. 15. Знак Зодіаку. 18. Джерело добра. 21. Великий адронний колайдер. 23. ...-Цзи (китайський філософ, що вважається засновником даосизму). 24. Українська співачка, оригінальна виконавиця українского фольку. 25. Румунський професійний футбольний клуб з Джурджу. 27. Ізраїльська естрадна співачка й автор пісень, разом з Мірою Авад представляла Ізраїль на Пісенному конкурсі Євробачення 2009 року в Москві з піснею «Має бути інший шлях». 28. Порт у Перу. 29. Хвойне вічнозелене дерево або чагарник із твердою бурувато-червоною деревиною. 30. «Я тебе чекала. Чи коня не ..., чи стежки не знав, мати не пускала?» (українська народна пісня). 32. Лісовий південний птах ряду горобцеподібних, що живиться здебільшого квітковим нектаром. 33. Гучний, протяжливий крик тварини. 34. Етап змагання. 35. За повір'ям — викликання за допомогою чарів почуття неприязні, огиди до когось, а також зілля, яке використовується для цього (заст.). 38. З неї займеться полум'я. 39. ... Марія. 40. «Черв'як» з «Книги джунглів». 41. Остання буква грецького алфавіту. 44. Вищий сорт фаянсу. 45. Сільський кінотеатр. 48. Додаток до назви товариства, компанії тощо, який свідчить про їх обмежену відповідальність за зобов'язаннями. 50. Назва останньої літери латинського алфавіту.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Разін. 5. Сазан. 9. Ета. 10. Ост. 11. Уфа. 12. Тавот. 14. Ірбіс. 16. Ош. 17. Дамка. 19. Ні. 20. Рева. 22. Клич. 24. Мла. 26. Анкілостома. 31. Ласти. 32. Мародерство. 36. Ара. 37. Діва. 40. Кров. 42. Ос. 43. Вояка. 46. Мо. 47. Склеп. 49. Лазер. 51. Орт. 52. Агу. 53. Его. 54. Садок. 55. Батат.

За вертикаллю:
1. Реторта. 2. Аташе. 3. Зав. 4. Нота. 5. Стік. 6. Зуб. 7. Афіни. 8. Насічка. 13. Ода. 15. Рак. 18. Милосердя. 21. Вак. 23. Лао. 24. Млада. 25. Астра. 27. Ноа. 28. Іло. 29. Тис. 30. Мав. 32. Медосос. 33. Рев. 34. Тур. 35. Одворот. 38. Іскра. 39. Аве. 40. Каа. 41. Омега. 44. Опак. 45. Клуб. 48. Лтд. 50. Зет.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».