Український кросворд (11x15) №29

Сітка кросворда: 
Український кросворд (11x15) №29

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Перед навпаки. 3. Кінцева частина всіх горизонтальних або похилих рангоутних дерев. 6. Чин, ранг. 8. Кузня зірок, але не кіно. 9. Одиниця довжини в англійській системі мір (6,069 м). 11. Те саме, що виття. 12. Продукт від бджоли. 14. Нащадок. 15.... Сапієнс (людина розумна). 16. Оборонна споруда для прикриття артилерійської зброї та її обслуги. 17. Котяче слово. 19. Компанія з шести квадратів. 20. ...-баба. 22. Давньоєгипетська цариця. 24. Прискорювач хімічної реакції. 28. Вищий командний склад армії. 34. Індіанське плем'я. 35. Порт у Перу. 36. Чоловік бабки. 38. Генетичний ланцюжок. 40. Вимірюється годинником. 42. Дрібна монета Ізраїлю, що дорівнювала 1/100 ізраїльського фунта. 43. У Київській Русі, в українських і російських землях періоду феодальної роздробленості та в Російській централізованій державі (до 16 ст.) — господарський управитель феодала, суддя нижчої категорії і т. ін. 44. Наукова організація праці. 45. Повість Тургенєва. 47. Літаюча тарілка. 48. Газозварювальний пристрій. 49. У середньовічній Скандинавії — знатна людина. 50. Син Авії — цар Иудейського царства. 51. Індіанський народ, що мешкав на территорії Каліфорнії.

За вертикаллю:
1. Ембріон. 2. Працює у Верховній Раді. 3. Російська телекомпанія. 4. ... Яхневич (українська письменниця, поетеса, авторка пісень). 5. Друг Герди. 6. Дитячий транспорт. 7. Неповний збір. 10. Вдова Джона Леннона. 13. Австралійський страус. 17. Ріка в Африці. 18. Засіб пересування на чотирьох колесах з кінною або воловою тягою здебільшого для перевезення вантажів. 21. Сучасний гіперболоїд. 23. Нижній... (місто в Росії, адміністративний центр Гірничозаводського управлінського округу Свердловської області). 25. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 26. Найвищий пік Криту. 27. ...-Лукойє. 28. Ворожіння. 29. Неповне чи недостатнє випалювання чого-небудь. 30. І чоловічий, і середній. 31. Результат, наслідок підрахунків. 32. Виготовлення на токарному верстаті з дерева, металу якого-небудь предмету округлої форми з дуже добре вирівняною, вигладженою поверхнею. 33. Нестача, відсутність місця. 37. Ярмо. 39. Сузір'я Південної півкулі. 41. Селище в Середній Азії. 45. Алма-.... 46. Баба в ступі.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Зад. 3. Нок. 6. Сан. 8. Естрада. 9. Роп. 11. Вий. 12. Мед. 14. Онук. 15. Хомо. 16. Дот. 17. Няв. 19. Куб. 20. Алі. 22. Іта. 24. Каталізатор. 28. Генералітет. 34. Ері. 35. Іло. 36. Дід. 38. Днк. 40. Час. 42. Агор. 43. Тіун. 44. Ноп. 45. Ася. 47. Нло. 48. Автоген. 49. Ярл. 50. Аса. 51. Яна.

За вертикаллю:
1. Зародок. 2. Депутат. 3. Нтв. 4. Орися. 5. Кай. 6. Самокат. 7. Недобір. 10. Оно. 13. Ему. 17. Ніл. 18. Віз. 21. Лазер. 23. Тагіл. 25. Апе. 26. Іда. 27. Оле. 28. Гадання. 29. Недопал. 30. Рід. 31. Лік. 32. Точіння. 33. Тіснота. 37. Іго. 39. Насос. 41. Аул. 45. Ата. 46. Яга.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».