Український кросворд (11x15) №30

Сітка кросворда: 
Український кросворд (11x15) №30

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Міжнародна одиниця магнітного потоку (потоку магнітної індукції). 5. Керує літаком. 10. ... Еріксен Розенкранц (данський державний діяч 17‑18 ст.). 12. Електромагнітний прилад. 13. У середньовічній Скандинавії — знатна людина. 14. Швейцарський психоаналітик, психолог, філософ культури, родоначальник аналітичної психології. 16. Сучасний городничий. 17. Молочний цукор. 20. Одна з душ людини (давньоегип.). 22. Шкільний стіл. 23. Німецька військово-поліцейська організація часів Другої світової війни. 24. Японська фірма. 26. Кінцівка тварини. 28. Радянський Союз. 30. Верхній жіночий одяг у вигляді довгої корсетки. 31. Будівництво століття за радянських часів. 32. Не роздріб. 33. Секретна служба США. 34. Скотиняче харчування. 36. Запалення слизової оболонки вуха. 38. Жіночий одяг в Індії. 40. Заклик до молитви з мінарету. 42. Мілілітр. 43. Храм. 46. Зозулине слово. 47. Медичний інструмент для огляду і дослідження зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки. 49. Російське телебачення і радіо. 51. Котяче слово. 52. Сирія. 54. Зрадив Христа. 56. Перегони. 57. І сімейна, і літературна. 58. Телепорція.

За вертикаллю:
1. Сільськогосподарська машина. 2. Ранковий вітер. 3. Винахідник телефона. 4. Верховний король Ірландії. 6. Кім... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 7. Допоміжна теорема. 8. ...-Лукойє. 9. Уступ на схилі. 11. Номер клоуна. 14. Південна вічнозелена деревна рослина родини лілійних з довгим колючим листям і жовтувато-білими квітками. 15. Представник субкультури, що зародилась в кінці 70‑х років XX століття у Великобританії на базі панку. 18. Священний бик у єгиптян. 19. Постріл декількох знарядь. 21. Старійшина в Середній Азії. 23. «Червоно-білий» спортивний клуб у Росії. 25. Інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, розроблена УМВСУ в Луганській області та прийнята за базову у всіх обласних МВСУ з 2003 року. 27. Вид податку. 29. Напій піратів. 30. Французький футболіст, срібний призер літніх Олімпійських ігор 1900. 35. Збільшення показника. 37. Давньоєгипетські карти для ворожіння. 38. Неприємний запах. 39. Величина місткості. 41. Напівводяна тварина ряду гризунів, що дає цінне хутро та м'ясо. 44. Організація Об'єднаних Націй. 45. Оренбурзьке козацьке військо. 47. Степове військо. 48. Доглядач за собаками. 50. Етап змагання. 53. ...-Баба й 40 розбійників. 55. Народні збори у фінікійських містах-державах. 56. Вище за «до».

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Вебер. 5. Пілот. 10. Івер. 12. Реле. 13. Ярл. 14. Юнг. 16. Мер. 17. Лактоза. 20. Ка. 22. Парта. 23. Сс. 24. Акаі. 26. Лапа. 28. Срср. 30. Юпка. 31. Бам. 32. Опт. 33. Цру. 34. Корм. 36. Отит. 38. Сарі. 40. Азан. 42. Мл. 43. Собор. 46. Ку. 47. Отоскоп. 49. Ртр. 51. Няв. 52. Сар. 54. Іуда. 56. Ралі. 57. Драма. 58. Серія.

За вертикаллю:
1. Віялка. 2. Евр. 3. Белл. 4. Ер. 6. Ір. 7. Лема. 8. Оле. 9. Тераса. 11. Антре. 14. Юка. 15. Гот. 18. Апіс. 19. Залп. 21. Аксакал. 23. Спартак. 25. Армор. 27. Акциз. 29. Ром. 30. Юто. 35. Ріст. 37. Таро. 38. Сморід. 39. Обсяг. 41. Нутрія. 44. Оон. 45. Окв. 47. Орда. 48. Псар. 50. Тур. 53. Алі. 55. Ам. 56. Ре.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».