Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №1

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Положення місяця, при якому освітлена частина його поступово зменшується до серпа і нарешті зовсім зникає. 4. Поважна, впливова особа. 7. Група довгохвостих папуг. 8. Підвищення в церкві перед так званими царськими вратами, з якого виголошуються проповіді. 9. Однорічна чи багаторічна витка рослина родини шовковицевих. 10. Заклад, установа, де відпочивають і лікуються. 13. Назва деяких установ або їхніх відділів, контор. 16. Похила поверхня. 17. Пліт із сплавного лісу. 18. Російське авто. 19. Високий віз на двох або чотирьох колесах. 20. Пучок ягід або квітів на одній гілці, стеблині. 21. Ручне сільськогосподарське знаряддя для підпушування ґрунту й знищення бур'яну. 23. Верхня плита капітелі колони класичних ордерів, підкладка під архітрав. 27. Обласний центр на Україні. 30. Невеликий співучий птах, що живе в лісах. 31. Порядок, який був установлений або склався. 32. Дія, подія, вчинок. 33. Цирковий артист-комік. 34. Головна артерія.

За вертикаллю:
1. Гори в Росії. 2. Країна в Південній Америці. 3. Хірургічний пояс чи пов'язка для підтримання в нормальному положенні яких-небудь органів або частин тіла. 4. Дружина шаха. . 5. Цех для промислової обробки шкіряної сировини. 6. Низький жіночий або дитячий голос. 11. Столиця Грузії. 12. Жителька Албанії. 14. Місто в Японії. 15. Про людей, що вирізняються з-поміж інших своїм суспільним становищем, розумом, здібностями і т. ін. 16. Зосередження думки або зору, слуху на будь-якому об'єкті. 22. Великий ударно-клавішний музичний інструмент. 24. Той, хто розводить бджіл. 25.... Ступка (актор). 26. 1/60 градуса. 28. Той, хто любить добре поїсти. 29. Міжнародна ріка в Центральній Європі.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Ущерб. 4. Шишка. 7. Ара. 8. Амвон. 9. Хміль. 10. Здравниця. 13. Бюро. 16. Ухил. 17. Сплав. 18. Лада. 19. Арба. 20. Кетяг. 21. Сапа. 23. Абак. 27. Запоріжжя. 30. Дрізд. 31. Уклад. 32. Акт. 33. Клоун. 34. Аорта.

За вертикаллю:
1. Урал. 2. Еквадор. 3. Бандаж. 4. Шахиня. 5. Шкірцех. 6. Альт. 11. Тбілісі. 12. Албанка. 14. Осака. 15. Еліта. 16. Увага. 22. Піаніно. 24. Бджоляр. 25. Богдан. 26. Мінута. 28. Їдок. 29. Одра.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».