Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №13

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Особа, що очолює апарат якої-небудь партії, профспілки і т. ін. 4. Туристична подорож за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг. 6. Міцний напій із соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру. 8. Прозора речовина, яку одержують плавленням і хімічною обробкою кварцового піску з деякими іншими домішками. 10. Позитивно заряджений електрод. 12. Скандинав (норман). 13. Святий ... Чудотворець. 15. Розділовий сполучник. 17. Гострий психоз, що виникає після переляку. 19. Малий острів у південно-західній частині Ла-Манша. 20. У народів Середньої Азії — мудра шанована літня людина, а також форма ввічливого звертання до чоловіків. 23. Міжнародна одиниця електричного опору. 25. Частина доби після ночі, початок, перші години дня. 26. Я і ти. 27. Поросла травою та кущами лука, що використовується як пасовисько й сіножать. 29. Самовдоволений франт, джиґун. 30. Каміння, яке спадає з гір лавиною. 31. Секретне, умовлене сполучення цифр чи букв, що дає право доступу куди-небудь або до чого-небудь. 32. Промах, помилка. 34. Міра земельної площі. 35. Країна в західній Азії, що межує на півночі і сході з Сирією, на півдні з Ізраїлем, на заході омивається Середземним морем. 38. Сімнадцята літера грецької абетки. 39. Досвідчений, бувалий воїн, який брав участь у багатьох боях. 41. Негр. 42. Вузенька смужка шкіри, яка пришивається, з'єднуючи верх взуття з підошвою. 43. Індіанське плем'я. 45. Гора на Південному березі Криму. 48. Хижак родини собачих, що живиться переважно падаллю. 51. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон. 52. Проста речовина елемента Нітрогену. 53. Стан надмірного збудження, хвилювання. 54. 12 місяців. 55. Китайська Народна Республіка.

За вертикаллю:
2. Жаляча комаха. 3. Складні, тяжкі обставини, труднощі. 4. Чоловічий верхній одяг громадян у Стародавньому Римі. 5. Примітивне знаряддя для оранки землі. 6. ...-сходження (авто). 7. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 9. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 11. Франкфурт-...-Майні. 12. Британський державний діяч, найбільш могутня постать у британському політичному житті 1720‑их і 1730их років. 14. Вибухова речовина. 16. Муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн. 18. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 19. Риболовна снасть із сітки, що має форму конусоподібного мішка, натягнутого на обруч і прикріпленого до держална. 21. Супутник планети. 22. Робітник, що обслуговує печі парових котлів. 24. Рід нижчих грибів родини мукорових. 26. Те саме, що угорець. 28. Земноводна тварина або плазун. 29. Трос, мотузка для підняття вітрил, сигнальних прапорів і т. ін. 31. Повна залежність. 33. Архітектурне обрамлення сцени, яке відокремлює її від залу для глядачів. 35. Бруд, що вкриває спітніле, довго не мите тіло. 36. Дикий кабан. 37. Тринадцята літера грузинської абетки. 39. Людина, яка знищує, руйнує культурні цінності. 40. Раптовий напад на кого-, що-небудь. 43. Місто на північному сході Угорщини. 44. Назва віслюка у тюркських народів. 46. Південна вічнозелена деревна рослина родини лілійних з довгим колючим листям і жовтувато-білими квітками. 47. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 49. Стара назва літери «а«. 50. Академія технологічних наук.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Бос. 4. Тур. 6. Ром. 8. Скло. 10. Анод. 12. Варяг. 13. Лазар. 15. Або. 17. Лата. 19. Сарк. 20. Аксакал. 23. Ом. 25. Ранок. 26. Ми. 27. Луг. 29. Фат. 30. Каменепад. 31. Код. 32. Ляп. 34. Ар. 35. Ліван. 38. Ро. 39. Ветеран. 41. Арап. 42. Рант. 43. Ері. 45. Аюдаг. 48. Шакал. 51. Кане. 52. Азот. 53. Шал. 54. Рік. 55. Кнр.

За вертикаллю:
2. Оса. 3. Скрута. 4. Тога. 5. Рало. 6. Розвал. 7. Ода. 9. Ля. 11. На. 12. Волпол. 14. Рексит. 16. Блан. 18. Акр. 19. Сак. 21. Сателіт. 22. Кочегар. 24. Мукор. 26. Мадяр. 28. Гад. 29. Фал. 31. Кабала. 33. Портал. 35. Леп. 36. Вепр. 37. Нар. 39. Вандал. 40. Наскок. 43. Егер. 44. Ішак. 46. Юка. 47. Ан. 49. Аз. 50. Атн.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».