Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №15

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Куляста або конічна скляна чи кварцова посудина з довгою шийкою для хімічних робіт. 5. Будівля для зберігання снопів, сіна, полови тощо. 9. Художній фільм режисера Олександра Іванівського (кіностудія «Радянське кіно», 1928 р.). 10. Дев'ятнадцята літера грецької абетки. 12. Театр юного глядача. 13. Здивування, здогад. 14. Муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер. 16. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 17. Споруджена в 1975‑1985 рр. у Радянському Союзі Байкало-Амурська залізнична магістраль. 18. Поселення на південному сході Куби, сучасна провінція Гранма, поблизу якого 10 жовтня 1868 року Карлос Мануель де Сеспедес звернувся до народу з маніфестом «До співгромадян і до всіх націй», який закликав до боротьби проти іспанських колонізаторів. 20. Велика хижа неотруйна змія. 22. Представник народу, який проживає в південно-східному Дагестані. 23. Хімічна сполука, яка містить водень, що може заміщатися металами під час утворення солей. 24. Прісноводна риба родини коропових із товстим слизьким тілом. 25. Одиничний вектор. 27. Вираження заперечення співрозмовникові. 28. Той, хто написав будь-яку працю, твір, лист і т. ін. або розробив якийсь план, проект і т. ін. 31. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 33. Українське Визвольне Військо. 34. Електрично заряджена частинка. 35. 2+1. 36. Відгук на звертання. 37. Глава Місії України при НАТО у 2008‑2010 роках. 39. Стара назва літери «а». 40. У Давній Греції — музичний жанр, присвячений Аполлону. 42. Автоматична міжпланетна станція. 45. Звичка, нахил до певних дій, вчинків. 47. Дерево родини кленових з великим п'ятилопатевим листям. 48. Російське авто. 49. Місце, куди кладуть ставку в азартній грі. 51. Те саме, що шматок. 52. Кормова частина палуби корабля від грот-щогли або від кормової рубки до ахтерштевня. 54. Той, хто наполегливо вимагає або домагається чого-небудь примусом, погрозами, насильством. 56. Танцювальний крок. 57. Безладне звучання багатьох голосів. 59. Міцний напій із соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру. 60. Провідник-професіонал, який супроводить туристів і знайомить їх з визначними пам'ятками місцевості. 61. Прізвище президента Азербайджану 1993—2003 років. 62. Третій імператор найбільшої в історії Стародавньої Індії держави Мауріїв, правитель Індії.

За вертикаллю:
1. Дерев'яна, шкіряна і т. ін. набійка на підошві взуття. 2. Жаляча комаха. 3. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 4. Найменша кількість хімічного елемента, що складається з ядра й електронів. 5. Геометричне тіло, утворене обертанням кола навколо свого діаметра. 6. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 7. Здатність людини і тварин сприймати й розрізняти різні запахи. 8. Великий князь Литовський (1377—1381, 1382—1386) і польський король (1386—1434), Володар та спадкоємець Русі (Руського королівства). 11. Міра земельної площі. 14. Сніговий обвал. 15. Той, хто володіє мистецтвом виголошування промов. 17. Бакенбарди. 19. ...-... (Рослинні драглі з морських водоростей). 21. Парча. 24. Країна в західній Азії, що межує на півночі і сході з Сирією, на півдні з Ізраїлем, на заході омивається Середземним морем. 26. ... Шевченко. 27. Однорічна олійна рослина родини складноцвітих. 29. Естрадний ансамбль, що поєднує виконання музики і спів. 30. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 32. Нижня частина предмета. 37. Неприємний, смердючий запах. 38. Людина, яка займається чаклунством. 41. Пошкодження тканини тіла людини або тварини вогнем, сонячним промінням, хімічними речовинами або чим-небудь гарячим. 43. Річка у Франції, Бельгії і Нідерландах. 44. Те саме, що ряднина (розм.). 46. Господар, розпорядник товариської вечері, бенкету. 50. Тонка волокнина в організмі людини, хребетних та більшості безхребетних тварин, що відходить від головного або спинного мозку і є складовою частиною розгалуженої системи, яка управляє діяльністю організму. 51. Хрещена мати стосовно до батьків хрещеника і до хрещеного батька. 53. Мідний велетень на Кріті, що відганяв від острова чужинців. 55. Сімнадцята літера грецької абетки. 56. Гостроверха гірська вершина. 58. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 60. Японська настільна гра.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Колба. 5. Клуня. 9. Ася. 10. Тау. 12. Тюг. 13. Ба. 14. Лорло. 16. Ха. 17. Бам. 18. Яра. 20. Удав. 22. Агул. 23. Кислота. 24. Лин. 25. Орт. 27. Ні. 28. Автор. 31. Ан. 33. Увв. 34. Іон. 35. Три. 36. Га. 37. Сагач. 39. Аз. 40. Ном. 42. Амс. 45. Повадка. 47. Явір. 48. Лада. 49. Кін. 51. Кус. 52. Ют. 54. Дерун. 56. Па. 57. Гам. 59. Ром. 60. Гід. 61. Алієв. 62. Ашока.

За вертикаллю:
1. Каблук. 2. Оса. 3. Ля. 4. Атом. 5. Куля. 6. Ут. 7. Нюх. 8. Ягайло. 11. Ар. 14. Лавина. 15. Оратор. 17. Баки. 19. Агар. 21. Злотоглав. 24. Ліван. 26. Тарас. 27. Нуг. 29. Віа. 30. Она. 32. Низ. 37. Сморід. 38. Чаклун. 41. Опік. 43. Маас. 44. Рядюга. 46. Тамада. 50. Нерв. 51. Кума. 53. Тал. 55. Ро. 56. Пік. 58. Мі. 60. Го.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».